Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pomorskich przedsiębiorców w zakresie poszukiwania nowych rynków handlowych w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy" Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz Pracodawcy Pomorza zapraszają na spotkanie "Business Beyond Borders - Wymiana handlowa z Afryką"

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z: 

  • potencjałem biznesowym wybranych krajów afrykańskich,
  • praktycznymi informacjami na temat działalności na rynku afrykańskim,
  • kulturą biznesową omawianych krajów.

PROGRAM

14:00 - 14:15 Przywitanie gości
14:15 - 16:00 Potencjał wymiany handlowej z kontynentem afrykańskim na przykładzie wybranych krajów
Jan Wieliński, Ambasador RP 
16:00 - 16:45

Możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców przez placówki dyplomatyczne w Afryce
Anna Maleta, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

16:45 - 17:00

Misja gospodarcza do Zambii oraz konferencja afrykańska Business Beyond Borders listopad 2017
Beata Koniarska, Pracodawcy Pomorza


PROWADZĄCY

Gościem specjalnym będzie Pan Ambasador Jan Wieliński, który pracował w ambasadach polskich w Kenii, Liberii, Nigerii i jako ambasador RP w Zimbabwe.
Podczas spotkania wystąpi również przedstawiciel Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ - specjalista Anna Maleta.

GDZIE I KIEDY?

21 czerwca 2017 r.
14:00 - 17:00

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA MIEJSCA WYDARZENIA
Seminarium odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D, Gdańsk
Olivia Business Centre, Olivia Six (12 piętro, sala konferencyjna)


UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Seminarium jest dedykowane przedsiębiorcom z sektora MSP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 19 czerwca 2017 r.

Spotkanie organizowane jest w związku z planowaną Konferencją Afrykańską, która odbędzie się w Listopadzie 2017. 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Business Beyond Borders - Wymiana handlowa z Afryką

21.06.2017 r.

Nazwa firmy: *
NIP:*
Adres siedziby (kolejno ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość):*
Telefon:*
E-mail:*
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz:*
Wielkość przedsiębiorstwa:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu rekrutacji i realizacji działań w ramach projektu oraz monitorowania wskaźników rezultatu projektu oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.


ORGANIZATORZY: