Agencja Rozwoju Pomorza S.A. serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone różnicom międzykulturowym. Biorąc udział w seminarium dowiesz się m.in.:

  • o komunikacji międzykulturowej w działaniach eksportowych
  • jak prowadzić negocjacje z partnerami z różnych krajów
  • o etyce biznesowej i wizerunkowej w środowisku międzynarodowym
  • jak przygotować się do udziału w targach i misjach w kontekście różnic kulturowych

PROGRAM

10:00 - 11:30 Specyfikacja negocjacji międzykulturowych i międzynarodowych w praktyce
Komunikacja międzykulturowa w działaniach eksportowych
Etykieta biznesowa i wizerunkowa w środowisku międzynarodowym
11:45 - 13:15 Negocjacje z partnerami z różnych kontekstów kulturowych (m.in. kraje azjatyckie, Europa Zachodnia, Europa Południowa, USA oraz tzw. tygrysy biznesu)
Zarządzanie przestrzenią marketingową i PR w działaniach eksportowych
13:30 - 15:00 Warsztat: spotkania biznesowe, strategie sprzedażowe i rozmowy handlowe
w przestrzeni międzynarodowej (case study: wybrane kraje)

 

PROWADZĄCY

dr hab. Anita Frankowiak
Dyplomowany coach, praktyk biznesu, doradca oraz trener z 23-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM. Od 2010 r. dyrektor Instytutu Dyplomacji. Autorka wielu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP. Doradca w zakresie marketingu zewnętrznego i wewnętrznego, PR przedsiębiorstw i ekspert ds. wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz planów naprawczych w MŚP. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu negocjacji międzynarodowych, przedsiębiorczości, zrządzania kompetencjami, zaawansowanych technik sprzedaży, analizy rynku i produktu, brandingu oraz budowania marki w przestrzeni międzynarodowej.


GDZIE I KIEDY?

27 czerwca 2017 r.
10:00 – 15:00
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, XII piętro

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 25 czerwca 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium Różnice kulturowe w kontekście podejmowania i rozwoju działań eksportowych w MSP
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
27.06.2017 r.

Nazwa firmy:*
NIP:*
Adres siedziby (kolejno ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość):*
Telefon:*
E-mail:*
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz:*
Wielkość przedsiębiorstwa:*
Wybierz dwa kraje, które chciałbyś/chciałabyś, aby zostały omówione w formie warsztatowej przez prowadzącego:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu rekrutacji i realizacji działań w ramach projektu oraz monitorowania wskaźników rezultatu projektu oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.