Zadaniem Brokerów Eksportowych będzie dotarcie do małych i średnich firm w regionie, zaprezentowanie im systemu wsparcia w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego. Zainteresowane firmy zostaną otoczone opieką Brokerów, tak aby jak najlepiej zidentyfikować swoje potrzeby i dostosować działania projektu do branż o największym potencjale eksportowym. Ci kompetentni specjaliści, posiadający szeroką wiedzę rynkową, przeprowadzą badania i dokonają analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstwa, wskazując potencjalne rynki eksportowe oraz obszary do udoskonalenia. Broker Eksportowy pomoże także stworzyć ofertę eksportową firmy, będzie wspierać nawiązywanie relacji eksportowych i szukać dla firm możliwości do rozwoju eksportu. Jednocześnie, przekaże informacje o potencjale firmy do bazy danych o pomorskich eksporterach, będzie w stałym kontakcie z firmą, aby móc ją poinformować o możliwościach współpracy lub możliwościach lepszego przygotowania firmy i zespołu do działalności międzynarodowej.

Produktem pracy Brokera Eksportowego z daną firmą będzie raport potencjału eksportowego (Badanie Pro Eksport) wraz z rekomendacją dalszych działań w celu rozpoczęcia lub rozwoju aktywności eksportowej. Po wykonaniu badania Broker będzie się systematycznie kontaktował z poznaną firmą, aby budować relacje, śledzić zmiany w firmie, nowo powstające produkty, zachodzące w niej zmiany w obszarze przygotowania do eksportu. Broker będzie również przekazywał informacje o planowanych do realizacji w ramach projektu działaniach odpowiadających jej potrzebom.

Rekomendacje Brokerów Eksportowych będą stanowiły kryteria premiujące do skorzystania ze wsparcia realizowanego w ramach projektu, np. przy konkursach grantowych.