Broker Eksportowy

17 września zamykamy nabór wniosków w IV konkursie grantowym

Zgodnie z pkt 10 Regulaminu Konkursu, w związku z wyczerpaniem alokacji, 17 września br. zamykamy nabór wniosków do IV konkursu w projekcie Pomorski Broker Eksportowy.


Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób.

Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych, a maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 000 PLN. O granty mogą ubiegać się firmy, które nie otrzymały grantu w dotychczasowych konkursach I-III.

Więcej informacji o konkursie na stronie brokereksportowy.pl.

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Panel dostępności