Broker Eksportowy

Dewaniya – porozmawiajmy o rynkach krajów Zatoki Arabskiej. 25.05.2021

Dewaniya w krajach arabskich jest miejscem i formą spotkań towarzyskich i biznesowych. Organizowana przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy Dewaniya będzie spotkaniem online ekspertów reprezentujących kraje Zatoki Arabskiej, podczas którego będą starali się zainteresować pomorskich przedsiębiorców rynkami państw tego regionu pod kątem eksportu usług i towarów.

Uczestnicy spotkania scharakteryzują rynki poszczególnych krajów w kontekście pandemii koronawirusa i zmian gospodarczych w nich zachodzących. Wskażą możliwości, jakie pojawiają się w nowej sytuacji. Udzielą wskazówek, jak z sukcesem rozwijać eksport do państw, w których prowadzą działalność biznesową.

Paneliści odpowiedzą na pytania zadane przez pomorskich przedsiębiorców. Treść pytania należy przesłać do 20.05.2021 na adres e-mail:broker.eksportowy@arp.gda.pl.

Każda z firm biorących udział w panelu otrzyma krótkie opracowanie o rynkach w języku polskim bazujące na informacjach zdobytych podczas spotkania wraz z danymi do kontaktu z ekspertami z poszczególnych krajów. Warunkiem otrzymania opracowania jest wyrażenie w formularzu zgłoszeniowym takiej potrzeby.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Dlaczego kraje Zatoki Arabskiej?

Spadek cen ropy wywołany przez pandemię koronawirusa wymógł na krajach Zatoki Arabskiej działania zmierzające do rozwijania branż niezwiązanych z ropą i gazem. Każde z państw szuka nowych pomysłów na rozwój gospodarczy, w związku z czym potrzebuje towarów, usług i inwestycji. To bardzo dobry moment, aby zainteresować się rynkami tego regionu.

Gdzie i kiedy?

Spotkanie w formie panelu dyskusyjnego odbędzie się 25.05.2021 w godzinach od 12:30-14:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Uczestnicy panelu

Spotkanie poprowadzi brokerka eksportowa naszego projektu Jolanta Carkowska.

KUWEJT: Osama Al Qaddoumi

Blisko 40 lat doświadczenia w międzynarodowym doradztwie biznesowym obejmującym promowanie amerykańskich produktów informatycznych, organizowanie wizyt delegacji firm z wielu krajów oraz spotkań z potencjalnymi agentami i władzami rządowymi Kuwejtu. Zarządza wysokobudżetowymi projektami z pełnymi uprawnieniami do wyboru wykonawców, negocjowania umów, rozwiązywania konfliktów umownych i autoryzacji płatności. Wprowadzał na rynek Kuwejtu i ZEA firmy z branży IT, logistycznej, nieruchomości, consultingowej. Od ponad 7 lat założyciel i CEO firmy Skills-Vision Consulting w Kuwejcie.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE: Mohamed Soussan

Od 1992 r. konsultant w branży hotelarskiej.  Wykształcenie w branży zdobył w Canberze w Australii, następnie ukończył MBA z zakresu hotelarstwa w Indiach. Współpracował z międzynarodowymi sieciami hoteli: Sheraton, IHG, Rotana Hotels. Obecnie działa w sieciach hoteli Ayla Hotels jako współzałożyciel lokalnej sieci na rynku ZEA. Jest to sieć hoteli istniejąca od 2011 roku w ZEA, z planami rozwoju w Omanie i Djibouti w Afryce.

ARABIA SAUDYJSKA: Deeb Hamdan

Konsultant biznesowy z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży paliwowo-chemicznej zdobytej podczas pracy jako doradca w Departamencie Ochrony Środowiska  w jednym z największych koncernów wydobywczych na świecie Saudi Aramco. Obecnie Dyrektor Zarządzający i współzałożyciel firmy MDH Commercial Establishment wspierającej działania firm międzynarodowych w zakresie odnawialnych źródeł energii zwłaszcza energetyki słonecznej, ekologicznego budownictwa i robotyki w budownictwie. Wykształcenie zdobyte na Uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych w Tulane University i Cal Poly University w zakresie ochrony środowiska i zdrowia publicznego, a także administracji biznesowej.

OMAN: Suleiman Al Shereiqi

Z wykształcenia inżynier mechaniki z szerokim doświadczeniem w zakresie projektów kanalizacji i systemów burzowych dla rządu Omanu. W 2015 roku założył własną firmę specjalizująca się w renowacji rur kanalizacyjnych i drenarskich, zaś w 2016 roku założył firmę Genius Touch, specjalizującą się w robotyce, cyberbezpieczeństwie i rozwiązaniach IT. Firma zajmuje się wprowadzaniem firm zagranicznych z wymienionych zakresów na rynek Omanu.

BAHRAJN: Mahmood Alfrookh

Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie inżynierii lądowej, budowy dróg i infrastruktury. Swoją karierę rozpoczął w rządowym dziale nadzoru budowy dróg. Następnie w 2017 roku założył firmę Spot General Trading, która specjalizuje się w dziedzinie rozwiązań oświetlenia LED i zasilania energią odnawialną w krajach Zatoki Arabskiej.

Zgłoszenia

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia do dnia 24.05.2021 za pośrednictwem poniższego formularza.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
Informacje

Janosz Józefczyk,

e-mail: janosz.jozefczyk@arp.gda.pl, tel. 58 323 32 80

Panel dostępności