Broker Eksportowy

SEMINARIUM ONLINE: „ExportExpert – marketing na rynkach zagranicznych” 29.04.2021 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne 2 godzinne seminarium online poświęcone marketingowi na rynkach zagranicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej przygotować się do eksportu na wybranych rynkach. Gościem specjalnym spotkania będzie Mike Korba, prelegent na wielu światowych konferencjach, który na przykładzie firmy User.com opowie, jak firma zbudowała globalny model na rynku B2B i co należy wziąć pod uwagę w tym procesie. Na spotkaniu obecni będą też eksperci z agencji PR w m. in. Niemczech, Hiszpanii, Portugali, Francji, Włoszech, czy Wielkiej Brytanii, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wprowadzania marek i usług na ich rodzime rynki. Słuchacze seminarium otrzymają strategiczne insighty i porady i poznają ekspertów w swoich dziedzinach z różnych stron świata.

Spotkanie skierowane jest do mikro, małym i średnich przedsiębiorców z województwa Pomorskiego rozpoczynających działania eksportowe, jak również do doświadczonych eksporterów, którzy będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości, jaki daje im budowanie marki na rynkach zagranicznych.

 

PRELEGENCI: 

Mike Korba, CCO i współzałożyciel w user.com

Od kilku lat pomaga klientom User.com na całym świecie we wdrażaniu i korzystaniu z technologii automatyzacji marketingu. Jest profesjonalistą z ponad 18-letnim doświadczeniem w branży marketingowej. Mówca na wielu konferencjach m.in.: Websummit, SaaStock, Infoshare. Wiedzę przekazuje w interesujący, zabawny i pełen cennych informacji dla odbiorców sposób.

 

Ulrica Griffiths (Niemcy)

Zorientowana na wyniki, wysoce innowacyjny strateg komunikacji z szerokim doświadczeniem B2B i B2C. Posiada na swoim koncie wiele potwierdzonych sukcesów w tworzeniu i wdrażaniu opłacalnych i kreatywnych strategii komunikacyjnych, które budują marki, zdobywają nowych klientów i poprawiają wizerunek marki wśród docelowych odbiorców.

 

 

Piers Finzel  (Hiszpania / Portugalia)

Konsultant ds. Komunikacji oferujący firmom i organizacjom spoza Hiszpanii pomoc w tworzeniu poprawnej językowo komunikacji. Kluczowe obszary – technologia, turystyka, przemysł.

 

Sophie Decaudin (Francja)

Ekspert PR i media relations od 20 lat z bardzo dobrą znajomością rynku IT i usług B2B, a także wiedzą z zakresu metod, narzędzi i taktyk marketingu korporacyjnego i produktowego. W zakresie relacji z mediami miała przyjemność współpracować zarówno z międzynarodowymi grupami, jak i firmami z sektora MŚP. Specjalizuje się w niszowych rynkach i instytucjach.

 

Marco Buccino (Włochy)

Rzecznik Prasowy i Ekspert ds. Kontaktów z Mediami, działający w różnych obszarach biznesowych, oferujący pełen zakres usług komunikacyjnych na rynku włoskim.

 

Karen Tinkler (Wielka Brytania)

Specjalistka ds. PR i komunikacji między firmami z 23-letnim doświadczeniem w branży. W swojej pracy zajmuje się: strategią PR, relacjami z mediami, międzynarodowym PR, content marketingiem, mediami społecznościowymi, mentoringiem PR, komunikacją i szkoleniami branżowymi.

 

MODERATOR

Karolina Janik, CEO i założycielka Personal PR

Od 2008 roku właścicielka agencji komunikacji zintegrowanej Personal PR. Ekspertka z ponad 16-letnim doświadczeniem w public relations, social media i marketingu. Wiceszefowa sekcji Marketingu Pracodawców Pomorza. Wcześniej przez ponad 3 lata rzeczniczka Stadionu Energa Gdańsk. Autorka artykułów z tematyki social media i kreacji w prasie branżowej i biznesowej. Doradca strategiczny dla firm wchodzących na rynek polski i polskich firm wchodzących na rynki zagraniczne. Prowadzi i rozwija sieć agencji partnerskich Personal PR na całym świecie. Specjalizuje się w łączeniu tradycyjnych i nowych mediów w komunikacji marek, tj. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, czy TikTok. Nadzoruje pod względem strategicznym działania agencji. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim rzecznictwo prasowe oraz PR strategiczny.

 

Gdzie i kiedy? 

Seminarium rozpocznie się 29.04.2021 o godzinie 15:00 na platformie ClikMeeting. Dane do logowania zostaną wysłane do uczestników na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności