Broker Eksportowy

VII konkurs grantowy – wyniki w czerwcu

W ramach naszego ostatniego konkursu grantowego wpłynęło 75 wniosków na kwotę dofinansowania 4 171 363,97 zł. Wyniki opublikowane zostaną w czerwcu.

Wnioski w konkursie można było składać od 17.04.2023 r. do 21.04.2023 r. Firmy będą mogły uzyskać do 50% dofinansowania projektów polegających na ich udziale jako wystawców w międzynarodowych targach i wystawach. Projekty można realizować od dnia następującego po dniu złożeniu wniosków do 31.10.2023 r. Projekt trzeba będzie rozliczyć do 15 dni po zakończeniu realizacji.

Dzięki przedłużeniu projektu Pomorski Broker Eksportowy o pół roku powstała możliwość ogłoszenia dodatkowego konkursu grantowego. Aby przyspieszyć proces wyboru projektów i maksymalnie wydłużyć okres możliwych wyjazdów na targi, terminy składania i rozliczania wniosków grantowych są krótsze niż w poprzednich konkursach.

Szczegóły dot. konkursu: VII konkurs grantowy.

Panel dostępności