Broker Eksportowy

Brokerzy zagraniczni

Brokerzy Zagraniczni to firmy i organizacje biznesowe pomagające w:

  • pozyskiwaniu informacji o zagranicznych rynkach,
  • dotarciu do lokalnych partnerów,
  • umawianiu spotkań i pomocy w zakresie logistyki,
  • zrozumieniu kultury biznesowej i formalno-prawnej danego kraju.

Usługi Brokerów Zagranicznych obejmują dwie kategorie:

  • Usługi informacyjne to m.in. informacje o branży, rynku, w jaki sposób wejść na dany rynek, kontakty do potencjalnych kooperantów, kontakty do dystrybutorów, pośredników, klientów, instytucje otoczenia biznesu na danym rynku, źródłach informacji na danym rynku.
  • Usługi pośrednictwa to m.in. organizacja spotkań z potencjalnymi kooperantami, zapewnienie sali, cateringu, promocja wydarzenia, stworzenie planu spotkania, tłumaczenia podczas spotykań.

Panel dostępności