Broker Eksportowy

Export professionals / USA & China Gate

Cykl „Export professionals” to kompleksowy program podnoszenia praktycznych kompetencji eksportowych, który adresujemy do przedsiębiorstw mających sprecyzowane plany związane z rozpoczęciem działalności eksportowej lub chcących kontynuować swoją aktywność w tym obszarze na nowych rynkach.

Seminaria „USA & China Gate” to osobny, bardzo skonkretyzowany program rozwoju eksportu. Dedykujemy je firmom technologicznym, w tym startupom.

Podczas cyklu Export professionals / „USA & China Gate” uzyskasz wiedzę w zakresie:

„Export professionals”

 • eksport biznes canvas,
 • polityka cenowa i sprzedażowa,
 • market fitting,
 • strategia ekspozycji na docelowym rynku,
 • marketing i branding,
 • plan promocji i strategia komunikacji z rynkiem,
 • zarządzanie projektem eksportowym,
 • zagadnienia logistyczne,
 • zarządzanie personelem,
 • kompetencje miękkie,
 • negocjacje międzynarodowe,
 • przygotowanie do udziału w spotkaniach b2b.

„USA & China Gate”

 • export business model:
  – canvas,
  – market fitting,
  – strategy and financial modelling.
 • product developement:
  – MVP,
  – UX,
  – Alpha tests.
 • people skills:
  – pitching,
  – sales,
  – storytelling.

Panel dostępności