Broker Eksportowy

Wstęp

W ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” przewidziana została pula środków na konkursy grantowe, dzięki którym firmy (lub grupy firm) będą miały możliwość wsparcia swoich aktywności związanych z promocją na rynkach zagranicznych poprzez udział w misjach i targach.

Finansowanie: dofinansowanie maksymalnie 50% + wkład własny 50%

Zaplanowane zostały 4 konkursy grantowe, z których pierwszy zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2017 r. W części konkursów przewidziano preferencje dla Inteligentnych Specjalizacji oraz firm, które są właściwie przygotowane do współpracy międzynarodowej (np. skorzystały z działań przygotowujących do eksportu, dokonały zmian organizacyjnych w firmie, posiadają rekomendacje Brokera lokalnego).

Panel dostępności