Broker Eksportowy

Kontakt

 

Brokerzy eksportowi

 


Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 

{snippet otwarcie}{snippet span2}

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

 

Dariusz Kijanka

601 769 922

dariusz.kijanka@arp.gda.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Od 5 lat związany z projektem Pomorski Broker Eksportowy. Przeprowadził ponad 100 badań potencjału eksportowego ProExport pomorskich mśp z wielu branż. Współorganizator i uczestnik wyjazdów promujących polskie firmy na wiodących zagranicznych imprezach targowych, (m.in. branże: produkcji i technologii przemysłowych, wyposażenia wnętrz, okrętowa/stoczniowa/offshore, technologii ochrony środowiska).

Prowadzi działalność doradczo-usługową wspierającą polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynkach byłego Związku Radzieckiego. Manager projektu „Polska-Ukraina” Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego. Konsultant Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja wspierającego firmy na rynku rosyjskim.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Współzałożyciel Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii. Entuzjasta i promotor rozwiązań wspierających transformację firm w ramach koncepcji Przemysł 4.0 (m.in. wdrożenia technologii w procesach cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji).

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

{snippet otwarcie}{snippet span2}

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Maciej Frączek

601 675 609

maciej.fraczek@arp.gda.pl  

 

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Doradza m.in. przedsiębiorcom w zakresie potencjału rozwojowego i pozyskiwania środków unijnych. Od 12 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich. Pracował w instytucjach szkoleniowych, organizacjach pracodawczych oraz NGO przy przedsięwzięciach UE z  tematyki wsparcia szkoleniowego przedsiębiorców, aktywizacji zawodowej osób niepracujących w zakresie zakładania biznesu. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zainteresowania: sporty zespołowe, kalistenika. Miłośnik żużla oraz boksu.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

{snippet otwarcie}{snippet span2}

jolanta carkowska 082 edit 4 edited

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Jolanta Carkowska

609 000 250

jolanta.carkowska@arp.gda.pl

 

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Pomagam polskim firmom zaistnieć na rynkach międzynarodowych ze swoimi markami i produktami. Od dzieciństwa miałam do czynienia z kulturą i językiem rosyjskim, co pozwoliło mi w dorosłym życiu rozwinąć umiejętności lingwistyczne, które poszerzyłam o znajomość innych języków obcych. Dzięki wieloletniemu pobytowi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Australii nabyłam umiejętności międzynarodowego komunikowania się w różnych kręgach kulturowo-biznesowych. Swoją wiedzę ekspercką z dziedziny biznesu zdobyłam podczas studiów podyplomowych Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie Gdańskim, a także Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

 

 

 


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 

{snippet otwarcie}{snippet span2}

 84A7104

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Piotr Maksyś
882 430 983
p.maksys@rigp.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Pracownik Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii, odpowiedzialny za prace nad projektami naukowymi i biznesowymi i zaangażowany w tworzenie strategii klastra w obszarze nowych technologii. Specjalista w zakresie przedsięwzięć projektowych – realizował i przygotowywał projekty w Regionie Morza Bałtyckiego finansowane ze źródeł EU: Submariner oraz Baltic Blue Biotechnology Alliance. Organizował misje przyjazdowe (Estonia, Rosja, Kazachstan, Tatarstan, kraje EU, Kanady, Brazylii) oraz targi międzynarodowe, m.in. w Genewie i Bostonie, w ramach swojej pracy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Otwarty na rozmowę i spostrzeżenia klientów w poszukiwaniu rozwiązań. Pasjonuje się uczeniem innych języka angielskiego, muzyką oraz fotografią.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

 

{snippet otwarcie}{snippet span2}

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Dominika Czechowska
607 658 045
d.czechowska@rigp.pl

 

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Prezes Zarządu Design and Business Sp. z o.o., wykładowca oraz Menedżer Kierunku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, doradca biznesowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, autor merytoryczny projektów doradczo-edukacyjnych, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku zajmuje się wsparciem doradczo-mentoringowym w obszarze zarządzania, strategii biznesowych oraz rozwoju eksportu. W dotychczasowej karierze zawodowej Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Dyrektor Zarządzający.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

{snippet otwarcie}{snippet span2}

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Paweł Mieczan
509 600 550
p.mieczan@rigp.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Podwaliny swojego doświadczenia zawodowego budował studiując Nauki Polityczne (Specjalizacja: Integracja Europejska) na Uniwersytecie Szczecińskim, w ramach którego to kierunku kształcił się również we Francji, na dwóch Uniwersytetach w Bordeaux.  Od niemal dziesięciu lat zajmuje się wsparciem w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej firm. Swoje doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie wypracował poprzez pracę w instytucjach regionalnych, jak np. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie czy Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ale również poprzez własną działalność gospodarczą. Autor wielu analiz i strategii związanych z internacjonalizacją dla firm z całego kraju, ale również artykułów poświęconych tej tematyce publikowanych, m.in. w magazynie Eksporter, którego jest także redaktorem naczelnym. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale również brał udział w charakterze eksperta w programie Ministerstwa Gospodarki Made in Poland. Posiada rozległe kontakty biznesowe ze specjalistami z różnych dziedzin w wielu krajach świata.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

{snippet otwarcie}{snippet span2}

IMG 17881122

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Przemysław Sola
515 229 847
p.sola@rigp.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Przemysław Sola. Od ponad 10 lat związany z consultingiem dla sektora MŚP. W trakcie kariery zawodowej, pełnił funkcje kierownicze zarówno w lokalnych, jak również ogólnopolskich organizacjach związanych z usługami doradczymi, finansowymi oraz technologicznymi, a także prowadził procesy związane z funduszami inwestycyjnymi. Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów, a także okazji inwestycyjnych. Posiada ośmioletnie doświadczenie zarządcze, potwierdzone licznymi, międzynarodowymi certyfikacjami (PRINCE2, AgilePM, SCRUM, MSP), a także umiejętności w zarządzaniu kilkunastoosobowym, rozproszonym zespołem.

Z eksportem związany poprzez wspieranie lokalnych firm w poszukiwaniu zagranicznych kontaktów biznesowych, a także przez wsparcie zagranicznych inwestorów uruchamiających działalność na terenie Polski.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

{snippet otwarcie}{snippet span2}

20190529 180214

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Marek Kruszewski
665 771 277
m.kruszewski@rigp.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Od niemal dwudziestu lat zajmuje się eksportem w firmach produkcyjnych i handlowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista marketingu, eksportu i handlu. Zarządzał startupem odpowiadając za rozwój projektu, ochronę patentową i pozyskanie inwestorów. Organizował spotkania z klientami i inwestorami w USA, Europie i Azji. Z powodzeniem koordynował procedurę patentową innowacyjnych rozwiązań w 96 krajach współpracując z lokalnymi kancelariami patentowymi w procedurze PCT. Inicjował, przygotowywał i koordynował projekty dofinansowane przez Fundusze Unijne. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu projektów poświadczone certyfikatem PRINCE2.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

 


Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

{snippet otwarcie}{snippet span2}

 84A6976

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Karolina Musielewicz
530 932 262
karolina.musielewicz@swp.gda.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Od 10 lat związana z branżą consultingową. Jako doradczyni wspierała w rozwoju ponad 200 projektów biznesowych, uczestnicząc w tworzeniu strategii, biznesplanów, planów marketingowych, analiz rynkowych oraz finansowych, a także w zakresie ekspansji zagranicznej. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a także liczne, międzynarodowe certyfikacje z zakresu zarządzania projektami, takie jak Agile PM, PRINCE2, SCRUM.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

 

{snippet otwarcie}{snippet span2}

donata strycharczyk

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Donata Strycharczyk
58 350 51 40
donata.strycharczyk@swp.gda.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej. Od 10 lat prowadzi aktywność zawodową związaną z doradztwem dla firm w zakresie brandingu, wprowadzania nowych produktów na rynek, pozyskiwania środków na rozwój i ekspansję zagraniczną. Jako certyfikowany Project Manager posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów, w tym również międzynarodowych, poświadczone certyfikatami: IPMA, PRINCE2, SCRUM. Od 8 lat właściciel agencji marketingowej.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

 


Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (Inkubator Starter)

 

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

{snippet otwarcie}{snippet span2}

 

zdjęcie Mariia{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Mariia Ruban
787 957 324
m.ruban@inkubatorstarter.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Prowadzi działalność doradczo-usługową pomagając startupom zagranicznym z relokacją do Polski i pozyskiwaniem środków na rozwój. Osobiście przeprowadziła się do Polski 8 lat temu, co pozwala konsultować innych na podstawie również własnego doświadczenia. Zajmowała się koordynacją zagranicznych startupów w projekcie Poland Prize w gdańskim akceleratorze Techseed.me. Obecnie jest specjalistą ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze STARTER oraz Dyrektorem Operacyjnym w gdańskim startupie DataMass.

 

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

{snippet otwarcie}{snippet span2}

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Bogdan Zhukevych

b.zhukevych@inkubatorstarter.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Założyciel Teurus, firmy konsultingowej, która pomaga startupom w zdobywaniu funduszy. Współzałożyciel Asia & Partners, firma z Hongkongu, koncentrowała się na organizacji wyjazdów firmowych i studyjnych do Chin. Startup scout i mentor w akceleratorze Space3ac. Wcześniej pracował w sektorze korporacyjnym (IBM i Lenovo), startupie Hand of Hope w Hongkongu oraz jednym z największych polskich funduszy venture capital Black Pearls VC.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}


Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

 

{snippet otwarcie}{snippet span2}

{snippet zamkniecie1}{snippet span10}

Jakub Różewski
577 853 855
j.rozewski@ppnt.gdynia.pl

{sliders title=”Dowiedz się więcej” open=”false” title-opened=”Zamknij”}

Od lat w branży transportu morskiego. Zajmuje się pomocą spółkom MSP (szczególnie z branży transport, handel morski) w zakresie doradztwa biznesowego, pozyskiwania kredytów, poręczeń,
możliwości rozwoju. Obsługiwał kontrakty dzierżawy statków i poszukiwania ładunków (nadawców i odbiorców). Od 2004 roku pracuje głównie w spółkach eksportujących towary i usługi, współpracuje z firmami z sektora MŚP – podwykonawcami zlecanych prac remontowych, prowadzącymi przeglądów statków i dostawcami towarów. Zajmował się też przeprowadzaniem remontów posiadanych jednostek w stoczniach polskich i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego i relacji biznesowo-handlowych. Interesuje się nowymi technologiami, kobiecą koszykówką i juniorską męską piłką nożną. Uprawia sport.

{/sliders}

{snippet zamkniecie1}{snippet zamkniecie2}

 

[widgetkit id=”12″]


LIDER PROJEKTU:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
www.arp.gda.pl

Kontakt w sprawie projektu:
Emilia Drozd-Kochanowicz – Kierownik projektu
tel. 58 32 33 201, e-mail: emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

Kontakt w sprawie grantów:
Małgorzata Płochocka, tel. 58 32 33 245, e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl
Małgorzata Zacharzyńska, tel. 58 32 33 108, e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl

PARTNERZY PROJEKTU:

[widgetkit id=”8″]