Broker Eksportowy

Granty dla MŚP

  • Konkursy grantowe dla firm – dzięki grantom firmy lub grupy firm będą miały możliwość wsparcia swoich aktywności związanych z promocją na rynkach zagranicznych poprzez udział w misjach i targach.
    Planowane jest objęcie wsparciem 500 firm.

Panel dostępności