Broker Eksportowy

Rozwój eksportu firm pomorskich na wybranych rynkach

Działanie obejmuje:

 • Promocję gospodarczą regionu
 • Działania (lista otwarta):
  • wykorzystanie i rozwój kontaktów zagranicznych, które posiadają poszczególni Partnerzy projektu;
  • zidentyfikowanie istniejących i zbudowanie nowych kontaktów zagranicznych na wybranych rynkach, w oparciu o brokerów zagranicznych (będą na bieżąco dostarczać informacji z danych rynków, szukać kontrahentów i wykonywać usługi dla pomorskich MŚP); stali Brokerzy zagraniczni będą działali w Chinach i USA;
  • organizacja wystaw, spotkań dla kupujących, aby pomóc pomorskim MŚP w tworzeniu kanałów zbytu i znalezieniu odbiorców;
  • udział w targach i organizacja misji gospodarczych;
  • realizacja inicjatyw, w ramach których firmy pomorskie nawiązują ze sobą współpracę i są w stanie na większą skalę odpowiadać na przetargi lub inne zapytania ofertowe z tych rynków.

Panel dostępności