Broker Eksportowy

BADANIE potencjału eksportowego firmy

Badanie potencjału eksportowego ProEksport

Badanie ProEksport to bezpłatna usługa dla pomorskich małych i średnich firm prowadzona przez brokera eksportowego.
Badanie realizowane jest podczas cyklu spotkań, w ramach których broker eksportowy omawia z firmą planowane, początkowe bądź zaawansowane, działania na rynkach zagranicznych. Ich efektem jest przedstawienie przez brokera rekomendacji, czyli zbioru proponowanych aktywności, które pomogą firmie zwiększyć swoją wiedzę oraz spowodują efektywniejsze wykorzystanie budżetu do przeprowadzenia działań proeksportowych.

Aby wziąć udział w badaniu przejdź do formularza zgłoszeniowego lub skontaktuj się z brokerem eksportowym.

Proces współpracy z brokerem eksportowym

1. Rejestracja firmy przez brokera eksportowego lub indywidualnie przez stronę www.brokereksportowy.pl

2. Cykl spotkań, podczas których prowadzone jest badanie w formie wywiadu

3. Przekazanie raportu z rekomendacjami i wnioskami brokera eksportowego

4. Preferencyjne warunki udziału w konkursach grantowych, targach, misjach i seminariach organizowanych w ramach projektu

Obszary badane przez brokera eksportowego

Produkty/ usługi

Nowe rynki

 Kluczowi klienci

Kanały dotarcia do rynku/ klientów

= określenie, do kogo kierowane są usługi/ produkty
(branża, typ klientów, zastosowanie)
= opisanie cech wpływających na przewagę sprzedażową produktów/usług

= analiza dotychczasowych doświadczeń firmy na wskazanych rynkach

= identyfikacja rynków zagranicznych, potencjalnie zainteresowanych produktami /usługami

Określenie grup klientów i ich głównych potrzeb

= przegląd wykorzystywanych dróg dotarcia do klientów końcowych

= rozpoznanie efektywnych kanałów komunikacji oczekiwanych przez potencjalnych klientów zagranicznych

Relacje biznesowi z rynkami/ klientami

Kluczowi partnerzy

Przychody

Koszty

= wywiad dotyczący istniejących oraz możliwych do budowania porozumień biznesowych na rynkach zagranicznych

= rekonesans znajomości kultury biznesowej

= określenie pożądanych działań promocyjnych oraz sprzedażowych na rynkach zagranicznych

= doprecyzowanie zagadnień polityki zarządzania ceną na rynkach zagranicznych

= charakterystyka głównych

wydatków i źródeł ich
finansowania,
wykorzystywanych
do prowadzenia działań
eksportowych

Efekty badania ProEksport

Rekomendacje do zoptymalizowania kosztów i przychodów działalności eksportowej

Rekomendacje do wypracowania strategii eksportu

Możliwość nawiązania
relacji biznesowych w ramach rekomendowanych działań

Możliwość wykorzystania rekomendacji do wyjścia na rynki poza UE

Panel dostępności