Broker Eksportowy

Broker zagraniczny – wyniki konkursu

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego – systemu informacji o rynkach zagranicznych, działania realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Z usługi brokera eksportowego w 2020 r. i 2021 r. będzie mogło skorzystać 30 firm, które posiadają potencjał eksportowy stwierdzony na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz wyników badania Proeksport, prowadzonego przez Brokerów lokalnych.

Firmy w kolejnym etapie podpiszą umowy po ponownej weryfikacji dokumentów (status MSP będzie powtórnie weryfikowany przed podpisaniem umowy na podstawie dokumentów tj. statusu MSP i formularza de minimis, aktualnych na dzień podpisania umowy).

Panel dostępności