Broker Eksportowy

Przedłużamy konkurs na usługę Brokera zagranicznego

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją przedłużamy termin konkursu na usługę Brokera zagranicznego do 30 czerwca 2020 r. Wcześniejszym terminem składania wniosków był 30 kwietnia 2020 r.

Regulamin udziału w konkursie Brokera zagranicznego dostępny jest na stronie na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?

Usługa składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I (ok. 90 dni) – wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego. Po zbadaniu możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek następuje znalezienie tam kontaktów biznesowych. 

Etap II (ok. 60 dni) – organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. 

Termin realizacji całej usługi to 150 dni. Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca maja 2021 roku.


Jakich rynków dotyczy usługa?

Działania w ramach Brokera zagranicznego w 2020 roku będą dotyczyć rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Afryki oraz Indii. Firma chcąca wziąć udział w usłudze Brokera zagranicznego musi wskazać jeden z wymienionych rynków. 

Zostanie zrealizowanych 20 usług (w tym maksymalnie 3 na rynek afrykański i 2 na rynek indyjski).


Broker zagraniczny – dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe lub średnie firmy z Pomorza, które uczestniczyły w badaniu Proeksport realizowanym w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy i uzyskały rekomendacje brokera eksportowego. Przedsiębiorstwa muszą ponadto spełniać wymagania dotyczące ubiegania się o środki europejskie określone w Regulaminie Konkursu. Do konkursu nie mogą przystąpić firmy, które skorzystały z usługi brokera zagranicznego w poprzedniej edycji programu oraz firmy istniejące na rynku krócej niż 2 lata.

PLANOWANY HARMONOGRAM USŁUG:

2.03.2020 – 30.06.2020

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumenty konkursowe dostępne na stronie www.arp.gda.pl

1.07.2020 – 31.07.2020

OCENA WNIOSKÓW
Ocena potencjału eksportowego na podstawie badania Proeksport i oceny informacji zawartych we wniosku

1.08.2020 – 31.08.2020

WYNIKI KONKURSU

Podpisanie umów z firmami na skorzystanie z usługi.

Wpłata kaucji w wysokości 30% wartości usług netto.

1.09.2020 – 30.11.2020

WYBÓR WYKONAWCY

Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

1.12.2020- 28.02.2021

REALIZACJA USŁUGI – I ETAP (ok. 90 dni)

Badania i analizy wybranego przez firmę rynku.

Poszukiwanie kontaktów biznesowych i pomoc w ich inicjowaniu.

1.03.2021 – 30.04.2021

REALIZACJA USŁUGI – II ETAP (ok. 60 dni)

Organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi kooperantami.

1.05.2021 – 31.05.2021

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Czas realizacji całej usługi dla firmy to 150 dni.

Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca maja 2021 r.

Zmiany w harmonogramie usług spowodowane są pandemią koronawirusa.
Harmonogram może jeszcze ulec zmianie.


Zgłoszenia:

  • Firma chcąca uczestniczyć w konkursie musi złożyć wniosek o dofinansowanie oraz komplet dokumentów.
  • Wszystkie dokumenty należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
  • Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu) należy dostarczyć pod wskazany adres w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: 
    a) Przedsiębiorca: nazwa i adres do korespondencji;
    b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk;
    c) Dopisek: „Wniosek o  skorzystanie z usługi  Brokera zagranicznego”.
  • Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 2 marca 2020 r. roku do 30 czerwca 2020 r. , w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku. Wniosek może być również przesłany pocztą, wtedy o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Dokumenty konkursowe do pobrania:

Komplet dokumentów do konkursu znajduje się w na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.


Informacje:

Joanna Wołczyk
tel. 58 32 33 106
e-mail: joanna.wolczyk@arp.gda.pl

Karolina Freda-Jędrzejewska
tel. 58 32 33 208

e-mail: karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl

750x200 broker 2020 03

 

Panel dostępności