Broker Eksportowy

Ruszył konkurs! Druga odsłona usługi Brokera Zagranicznego

Dostarczanie firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą – rusza druga odsłona usługi Brokera Zagranicznego. Konkurs dla firm chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego potrwa do 30 kwietnia 2020 r.

Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?

Usługa składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I (ok. 90 dni) – wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego. Po zbadaniu możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek następuje znalezienie tam kontaktów biznesowych. 

Etap II (ok. 60 dni) – organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. 

Termin realizacji całej usługi to 150 dni. Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca lutego 2021 roku.

schemat

Jakich rynków dotyczy usługa?

Działania w ramach Brokera zagranicznego w 2020 roku będą dotyczyć rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Afryki oraz Indii. Firma chcąca wziąć udział w usłudze Brokera zagranicznego musi wskazać jeden z wymienionych rynków. 

Zostanie zrealizowanych 20 usług (w tym maksymalnie 3 na rynek afrykański i 2 na rynek indyjski).


Broker zagraniczny – dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe lub średnie firmy z Pomorza, które uczestniczyły w badaniu Proeksport realizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy i uzyskały rekomendacje brokera eksportowego. Przedsiębiorstwa muszą ponadto spełniać wymagania dotyczące ubiegania się o środki europejskie określone w Regulaminie Konkursu. Do konkursu nie mogą przystąpić firmy, które skorzystały z usługi brokera zagranicznego w poprzedniej edycji programu oraz firmy istniejące na rynku krócej niż 2 lata.

Warunki skorzystania z usługi

 • Usługa jest bezpłatna (Podatek VAT od ostatecznej wartości usługi nie jest objęty wsparciem i musi być zapłacony przez uczestnika)
 • Firma zobowiązana będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi netto. Szacowany koszt usługi wynosi 70 000,00 zł netto. (Ostateczna wartość zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy usługi.)
 • Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w przetargu.

Zgłoszenia:

 • Firma chcąca uczestniczyć w konkursie musi złożyć wniosek o dofinansowanie oraz komplet dokumentów (znajdują się poniżej)
 • Wszystkie dokumenty należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu) należy dostarczyć pod wskazany adres w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: 
  a) Przedsiębiorca: nazwa i adres do korespondencji;
  b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk;
  c) Dopisek: „Wniosek o  skorzystanie z usługi  Brokera zagranicznego”.
 • Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie od 2 marca 2020 r. roku do 30 kwietnia 2020 r. , w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku. Wniosek może być również przesłany pocztą, wtedy o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

Dokumenty konkursowe do pobrania:

Komplet dokumentów do konkursu znajduje się w na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Broker zagraniczny 2019

W ubiegłorocznej edycji brokera zagranicznego uczestniczyło 13 firm reprezentujących takie branże jak IT, motoryzacyjna, odzieżowa, spożywcza, oświetleniowa, kosmetyczna, offshore, budowlana, artykułów papierniczych, biżuterii. Efektem działań było blisko 60 spotkań biznesowych, które odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie, Norwegii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Informacje:

Joanna Wołczyk
tel. 58 32 33 106
e-mail: joanna.wolczyk@arp.gda.pl

 

750x200 broker 2020 02

750x200 broker 2020 03

 

 

Panel dostępności