Broker Eksportowy

Wnioski w konkursie na usługę Brokera zagranicznego do 30 czerwca

30 czerwca upływa termin składania wniosków w konkursie na bezpłatną usługę Brokera zagranicznego.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

Prosimy o dodanie na kopercie dopisku: „Wniosek o skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego”.

O terminowym przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Prosimy o niedostarczanie wniosków osobiście do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza.

Panel dostępności