Broker Eksportowy

Zmiany zasad udziału w konkursie i usługach Brokera zagranicznego

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID 19, aby ułatwić firmom skorzystanie z usługi brokera zagranicznego, z dniem 22 kwietnia 2020 r. wprowadziliśmy w konkursie i w zasadach realizacji usług następujące zmiany:

  • Wydłużenie terminu składania przez firmy wniosku do konkursu na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego do 30 czerwca 2020 r. (pierwotna data zakończenia konkursu to 30 kwietnia br.).
  • Wydłużenie czasu trwania umowy na realizację usługi Brokera zagranicznego do 31 maja 2021 roku.
  • Dopuszczenie rozłożenia kaucji w wysokości 21 tyś zł, która powinna być wpłacona przez firmę uczestniczącą w usłudze jako zabezpieczenie realizacji umowy, na cztery równe raty (płatne w miesiącach od sierpnia do listopada).
  • Dopuszczenie wniesienia zabezpieczania realizacji umowy na skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zamiast wpłaty kaucji w wysokości 21 tys. zł
  • Dopuszczenie możliwości zwiększenia liczby wspartych usług o 100% w stosunku do pierwotnie zakładanej liczby 20 usług.
  • Wprowadzenie w regulaminie i umowie możliwości zastąpienia wyjazdów na spotkania zagraniczne z potencjalnymi kooperantami, spotkaniami na odległość z wykorzystaniem internetowych kanałów komunikacji w przypadku, jeśli sytuacja epidemiczna spowodowana COVID – 19 nie pozwoli na odbycie takich wyjazdów w ramach realizowanej usługi.

PLANOWANY HARMONOGRAM USŁUG:

2.03.2020 – 30.06.2020

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumenty konkursowe dostępne na stronie www.arp.gda.pl

1.07.2020 – 31.07.2020

OCENA WNIOSKÓW
Ocena potencjału eksportowego na podstawie badania Proeksport i oceny informacji zawartych we wniosku.

1.08.2020 – 31.08.2020

WYNIKI KONKURSU

Podpisanie umów z firmami na skorzystanie z usługi.

Wpłata kaucji.

1.09.2020 – 31.12.2020

WYBÓR WYKONAWCY

Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

1.01.2021- 31.03.2021

REALIZACJA USŁUGI – I ETAP (ok. 90 dni)

Badania i analizy wybranego przez firmę rynku.

Poszukiwanie kontaktów biznesowych i pomoc w ich inicjowaniu.

1.04.2021 – 31.05.2021

REALIZACJA USŁUGI – II ETAP (ok. 60 dni)

Organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi kooperantami.

31.05.2021

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Czas realizacji całej usługi dla firmy to 150 dni.

Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca maja 2021 r.

Zmiany w harmonogramie usług spowodowane są pandemią koronawirusa.
Harmonogram może jeszcze ulec zmianie.


WIƒòCEJ O BROKERZE ZAGRANICZNYM:
TUTAJ

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
: TUTAJ
Zmianie uległ Regulamin konkursu oraz Umowa na skorzystanie ze wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

INFORMACJE:

Joanna Wołczyk
tel. 58 32 33 106
e-mail: joanna.wolczyk@arp.gda.pl

Karolina Freda-Jędrzejewska
tel. 58 32 33 208

e-mail: karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl

Panel dostępności