Broker Eksportowy

2018 – I kwartał

Wartość eksportu – 2 574,4 mln euro

Wartość importu – 3 119,3 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 544,9 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

  • Niemcy – 20,0%
  • Holandia – 11,7%
  • Szwecja – 6,1%
  • Francja – 5,3%
  • Pozostałe – 56,9%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 77,6% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

  • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 15%
  • paliwa – 14%
  • maszyny i urządzenia elektryczne – 9,5%
  • ryby i owoce morza – 8,8% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Panel dostępności