Broker Eksportowy

2018 – II kwartał

Wartość eksportu – 2 860,7 mln euro

Wartość importu – 3 321,1 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 460,4 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

  • Niemcy – 19,6%
  • Holandia – 13,6%
  • Norwegia – 7,3%
  • Francja – 6,3%
  • Szwecja – 5,2%
  • Pozostałe – 48,2%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 66,9% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

  • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 22,6%
  • paliwa – 11,4%
  • maszyny i urządzenia elektryczne – 8,8%
  • ryby i owoce morza – 6,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Panel dostępności