Broker Eksportowy

2018 – III kwartał

Wartość eksportu – 2 918,9 mln euro

Wartość importu – 3 764,7 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 845,8 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

  • Niemcy – 21,7%
  • Holandia – 7,4%
  • Norwegia – 6,2%
  • Belgia – 5,8%
  • Wielka Brytania – 5,4 %
  • Pozostałe – 53,5%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 75,5% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

  • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 18,7%
  • paliwa – 11,5%
  • maszyny i urządzenia elektryczne – 9,2%
  • ryby i owoce morza – 8,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Panel dostępności