Broker Eksportowy

Obroty towarowe handlu zagranicznego mimo pandemii na plusie

Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego za okres styczeń – grudzień 2020 wyniosło 53,7 mld zł.  W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 2,8%, a import spadł o 2,0%.

Jeśli natomiast spojrzymy na wartość eksportu wyrażoną w euro, to spadł on w okresie styczeń- grudzień 2020 roku o 0,3 proc. a importu o 4,8 proc. Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosła 12 mld euro.

Obroty w handlu zagranicznym spadały gwałtownie w miesiącach marzec- maj 2020, odbicie zaczęło następować w drugiej połowie roku i eksporterzy zaczęli nadrabiać starty z pierwszych miesięcy pandemii.

Przedsiębiorstwa wykorzystały pojawiające się szanse na wzrost sprzedaży za granicę,
tj. dynamiczne ożywienie w drugiej połowie roku oraz osłabienie złotego, które wpłynęło na większą konkurencyjność cenową polskich towarów w strefie euro, czy wobec dolara.

Ostatecznie rok 2020 zakończył się lepiej niż prognozowano, jednak faktem jest załamanie występującego przez wiele lat wzrostu obrotów sprzedaży zagranicznej.

Dodatnie saldo obrotów towarowych uzyskaliśmy z krajami rozwiniętymi, w tym UE 227,3 mld PLN (51,2 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 1,9 mld PLN (0,4 mld EUR), natomiast ujemne z krajami rozwijającymi się minus 209,2 mld PLN (minus 47,2 mld EUR).

Po dwunastu miesiącach 2020 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do większości państw, oprócz Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Hiszpanii, a w imporcie wzrost – z Chin, Korei Południowej i Holandii.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,2 p. proc. i wyniósł 28,9%, a w imporcie obniżył się o 0,1 p. proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 85,9 mld PLN (19,3 mld EUR) wobec 61,1 mld PLN (14,2 mld EUR) w styczniu – grudniu 2019 r.

 

Źródło przywołanych danych dot. handlu zagranicznego  GUS:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2020-roku,1,101.html

Panel dostępności