Broker Eksportowy

Inauguracja EU Cluster Weeks

Komisja Europejska zainaugurowała pierwszą edycję EU Cluster Weeks 2018-2019, która ma promować na szczeblu europejskim krajowe i regionalne wydarzenia klastrowe zaplanowane w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Promocja wydarzeń, służąca zwiększaniu świadomości na temat roli i działań klastrów, odbywać się będzie w ramach istniejącej Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów oraz za pośrednictwem kont mediów społecznościowych Komisji Europejskiej i Platformy, a także poprzez szerokie udostępnianie przygotowanych materiałów promocyjnych.

Działania kampanii zostaną podsumowane podczas przyszłorocznej edycji European Cluster Conference w Bukareszcie z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (maj 2019 roku).

Wszyscy Zainteresowani promocją wydarzeń klastrowych na szczeblu europejskim są proszeni o przesłanie wypełnionego formularza na adres: clusterweeks@clustercollaboration.eu

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie platformy European Cluster Collaboration

Panel dostępności