Broker Eksportowy

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.
Informacje o naborze

Termin składania wniosków

  • Wnioski należy składać w terminie od 11.09.2017 roku do 29.09.2017 roku do godz. 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

  • Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w I kwartale 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

  • Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:
    Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
    al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Link do dokumentacji konkursowej:
https://www.arp.gda.pl/1279,i-konkurs-grantowy.html

Link do wyników I konkursu grantowego:
https://www.arp.gda.pl/1309,wyniki-i-konkursu-grantowego-w-ramach-projektu-pomorski-broker-eksportowy.html 

Panel dostępności