Broker Eksportowy

Ostatni miesiąc na składanie wniosków grantowych

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach naszego konkursu grantowego zostanie zakończony 6 maja 2019 r. Do dziś złożonych zostało 113 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 5 272 732,41 PLN. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 5 mln zł, może jednak zostać zwiększona.

Nabór wniosków rozpoczął się 4 marca. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki finansowe na promocję na rynkach zagranicznych. Firma może uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów wyjazdów na międzynarodowe targi, wystawy, misje zagraniczne, wydarzenia gospodarcze i promocyjne. Regulamin obecnego konkursu dopuszcza składanie wniosków przez przedsiębiorstwa, które uzyskały już wsześniej dofinansowanie oraz możliwość złożenia do 3 wniosków przez jeden podmiot.

Więcej informacji o konkursie i dokumenty dostępne są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Panel dostępności