Broker Eksportowy

Składanie wniosków o granty za pośrednictwem poczty

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem naboru wniosków o udzielenie grantu w dniu 29.06.2020 r. ARP S.A. prosi o składanie ich za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki. Nadanie nie może być wcześniejsze niż 29.06.2020 r. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu) należy wysłać pod wskazany niżej adres w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

a) Nadawca: nazwa wnioskodawcy i adres do korespondencji;

b) Adresat: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk;

c) Dopisek: „Wniosek o udzielenie grantu w ramach PBE”.

Panel dostępności