Broker Eksportowy

Spotkania informacyjne dot. zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach projektu, 22 i 27 lutego 2018

Zapraszamy grantobiorców konkursu realizowanego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zasad prawidłowej realizacji i rozliczania projektów.

W programie spotkania:

1. Realizacja i rozliczanie projektu:

  • Zasady kwalifikowalności wydatków
  • Dokumentowanie wydatków
  • Zasady wprowadzania zmian w projekcie

2. Udzielanie zamówień i promocja w ramach projektu:

  • Zasady obowiązujące podczas realizacji zamówień
  • Promocja w projekcie
  • Zasady obowiązujące grantobiorców realizujących projekt na rzecz innych MŚP
  • Pozostałe zagadnienia

Gdzie?
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D, Gdańsk
Olivia Business Centre, budynek Olivia Six (XII piętro) 
sala konferencyjna – 12.13.

Data i zgłoszenia: 

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Informacji na temat rekrutacji udziela:
Anna Bochyńska
email: anna.bochynska@arp.gda.pl
tel: 58 32 33 160

Panel dostępności