Broker Eksportowy

Wyniki I konkursu grantowego

Rozstrzygnięto I konkurs grantowy w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy.

W wyniku konkursu wsparcie otrzyma 120 przedsiębiorców. Wartość ogółem projektów wybranych do realizacji wynosi ponad 10 mln pln, natomiast kwota dofinansowania to prawie 4,6 mln pln.

Lista projektów dostępna pod linkeim: http://bit.ly/2EOhiJb

Panel dostępności