Broker Eksportowy

Wyniki II konkursu grantowego

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi wynikami naboru wniosków w ramach drugiego konkursu grantowego projektu „Pomorski Broker Eksportowy”: 

 

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.02.2018 został zakończony dnia 30 listopada 2018 r. Planowane jest ogłoszenie kolejnego naboru w I kwartale 2019 r.

Panel dostępności