Broker Eksportowy

Uwaga grantobiorcy! Co zrobić w przypadku zmiany terminu targów i innych wydarzeń?

W związku z licznymi zmianami terminów targów i innych wydarzeń gospodarczych informujemy, iż jeśli termin zaplanowanych targów po przesunięciu mieści się w okresie realizacji projektu, to nie ma konieczności wprowadzania zmian do umowy o powierzenie grantu. Jeśli natomiast targi/inne wydarzenia zostały przesunięte na termin wykraczający poza okres realizacji projektu, należy złożyć prośbę o zmianę daty zakończenia realizacji projektu w sekretariacie ARP S.A. Do wniosku należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

Szczegółowe informacje:

Jacek Gajewski

e-mail: jacek.gajewski@arp.gda.pl

tel. 58 32 33 244

 

Panel dostępności