Broker Eksportowy

Kolejne spotkanie z cyklu Klubu Eksportera za nami

Za nami kolejne spotkanie z cyklu Klub Eksportera organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Środowe spotkanie zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, poświęcone było rynkowi ukraińskiemu i kazachstańskiemu oraz kwestiom związanym z największymi wyzwaniami oraz szansami eksportowymi, jakie czekają na polskich przedsiębiorców na omawianych obszarach. Podczas spotkania, które odbyło się 28.11.2018 r. w Gdańsku, przedstawione zostały zagadnienia dotyczące ustroju politycznego oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z tamtejszymi przepisami prawa.
Pan Stanisław Gliwiński, gość spotkania, podczas swojej prelekcji podkreślał również jak ważne jest znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego działającego na intersującym nas rynku oraz w jaki sposób przekonać go do współpracy.
W Klubie Eksportera wzięli udział pomorscy przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia działalności eksportowej w Ukrainie oraz Kazachstanie.

Panel dostępności