Broker Eksportowy

KLUB EKSPORTERA

Celem stworzenia Klubu Eksportera jest stworzenie pozytywnej atmosfery wokół firm zainteresowanych eksportem. Poprzez cykliczne spotkania poświęcone zagadnieniom eksportu, uczestnicy mają okazję do wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw eksportowych, sygnalizowania problemów występujących w prawodawstwie, utrudniających eksport MŚP itp.

Klub Eksportera to seria cyklicznych spotkań poświęconych zagadnieniom eksportu, kierowanych do pomorskich przedsiębiorców, zarówno tych eksportujących, jak i do firm, które dopiero przygotowują się do działań eksportowych. Celem spotkań, oprócz standardowego networkingu, będzie również nawiązywanie relacji eksporterów, wymiana kontaktów pomiędzy Brokerami i eksporterami, promowanie postaw eksportowych. Będą to spotkania prowadzone przez doświadczonych eksporterów (przedsiębiorców), zarówno z lokalnego rynku (firmy pomorskie), jak i spoza regionu. Wydarzenia te oparte są na case study i prowadzone są w formie seminarium dla uczestników.

W ramach projektu planowane jest organizowanie 4 spotkań Klubu Eksportera rocznie,  które będą odbywały się na terenie całego woj. pomorskiego.

Artykuły w tym dziale

Panel dostępności