Broker Eksportowy

MISJE GOSPODARCZE

Celem misji gospodarczych jest stworzenie pomorskim przedsiębiorstwom warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo – gospodarczych.

W ramach misji gospodarczych planowane są:

  • spotkania B2B,
  • wizyty studyjne w siedzibach przedsiębiorstw,
  • a także działania dodatkowe takie jak:
  • spotkania z miejscowymi instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami świadczącymi wsparcie (np. kancelarie prawne)
  • spotkania z miejscowymi władzami,
  • spotkania z placówką dyplomatyczną,
  • w przypadku startupów spotkania z lokalnymi organizacjami prowadzącymi programy akceleracyjne oraz z inwestorami – funduszami typu venture vapital.

W skali całego Projektu odbędzie się łącznie 15 wyjazdów w ramach misji gospodarczych. W każdej z nich weźmie udział średnio 8 pomorskich firm.

Artykuły w tym dziale

Panel dostępności