Broker Eksportowy

MISJE planowane

W 2020r. planowane są następujące misje gospodarcze.

 

Misja wielobranżowa do Chin / jesień 2020 
Misja gospodarcza do USA połączona z prezentacją firm podczas targów OTC w Houston [Houston, USA] / kwiecień/maj 2020 / Maritime&Offshore (przełożona na 2021 r.)Dodatkowych informacji na temat wyjazdów na misje gospodarcze udziela:

Panel dostępności