Broker Eksportowy

ODWOŁANO! Wydarzenie gospodarcze „Posidonia 2020 The Internationale Shipping Exhibition” 01 – 06 czerwca 2020 Ateny, Grecja

WAŻNE:

Z uwagi na pandemię koronawirusa wydarzenie gospodarcze do Aten – POSIDONIA 2020 zostało odwołane!!!

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Inkubator Starter w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży offshore, morskiej, portowej do udziału
w wydarzeniu gospodarczym do Aten w dniach 01.06.2020 r. – 06.06.2020 r. W ramach wydarzenia przedsiębiorcy będą brali udział w konferencji „Posidonia 2020 The Internationale Shipping Exhibition”, w tym w międzynarodowych targach jako „Zwiedzający”.

Międzynarodowe Targi Posidonia to największe tego typu wydarzenie, które skupia międzynarodowy przemysł stoczniowy oraz światowych ekspertów z tej dziedziny.

Na targach POSIDONIA prezentowane są najnowsze innowacje pojawiające się na rynku stoczniowym. Targom niezmiennie towarzyszy szereg wydarzeń, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, regaty czy impreza biegowa. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Morskich i Polityki Wyspiarskiej, Unia Greckich Armatorów oraz Grecka Izba Żeglugowa.

Co zyskasz?
• Przelot w obie strony
• Transport lokalny
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem wydarzenia)
• Ubezpieczenie
• Udział w Konferencji/Targach jako zwiedzający „Posidonia 2020” wraz z możliwością zaplanowania spotkań matchingowych
• Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z przedsiębiorcami oraz organizacjami z branży morskiej/offshore

Dofinansowanie:
Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinasowania 85% kosztów wynosi:
1. 2 667,60 zł brutto (1053,00 zł netto + VAT + VAT od dotacji) PLN – dla Uczestników będących podatnikami VAT),
2. 1053,00 zł netto – (dla Uczestników niebędących podatnikami VAT).

 

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z załączonym poniżej Regulaminem oraz:

1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poniżej

2. Przesłać na broker@inkubatorstarter.pl wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załączników nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej. Na pełne zgłoszenia czekamy do dnia 13.03.2020 r., do godz. 14:00. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

[forms ID=121]

 

ZAŁƒÑCZNIKI:

Regulamin 

Załącznik nr 1 – Kryteria oceny

Załącznik nr 2 – Wniosek o uczestnictwo

Załącznik nr 3 – Wzór umowy o dofinansowanie udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi

Załącznik nr 6 – Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 7 – Ankieta satysfakcji uczestnika

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika

Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o statusie MŚP

Załącznik nr 11 – Oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 12 – Zgoda na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych

 

Szczegółowe informacje

Agnieszka Balcewicz
e-mail: a.balcewicz@inkubatorstarter.pl

Panel dostępności