Broker Eksportowy

Eksportowe wydarzenie gospodarcze podczas targów MEDICA 2018, 12 – 14 listopada 2018 r., Dusseldorf, Niemcy

Serdecznie zapraszamy pomorskie firmy do udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym odbywającym się w Dusseldorfie (Niemcy) w dniach 12 – 14 listopada 2018 r., organizowanym w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
W programie codzienne wizyty na targach MEDICA 2018 oraz udział w spotkaniach B2B w ramach  Healthcare Brokerage Event MEDICA 2018.
Udział w wydarzeniu będzie w 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis.
 
Aby wziąć udział procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w wersji on-line na stronie www.brokereksportowy.pl w terminie do dnia 09.10.2018 roku do godz. 12.00 oraz przesłać na adres e-mail magdalena.piskor@swp.gda.pl, tytułując wiadomość: „Pomorski Broker Eksportowy – eksportowe wydarzenie gospodarcze w Dusseldorfie w dniach 12.11.2018 r. -14.11.2018 r.” – wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną skan Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 5 do Regulaminu w terminie do dnia 12.10.2018 roku do godz. 12.00.
 
Szczegółowe informacje w Regulaminie
W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z Magdaleną Piskor, tel. 530-932-262, e mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl
 

[forms ID=31]

 

Panel dostępności