Broker Eksportowy

Spotkania B2B z ukraińskimi firmami i instytucjami. Gdańsk, 3.04.2019.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zapraszają pomorskie firmy do udziału w spotkaniach B2B z ukraińskimi podmiotami.

Zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców z następujących branż:

 • logistyka, transport międzynarodowy, spedycja,
 • branża morska,
 • eksporterzy lub potencjalni eksporterzy towarów na Ukrainę, firmy zainteresowane inną aktywnością lub uzyskaniem wsparcia na tym rynku,
 • firmy zainteresowane uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach logistyczno-transportowych, w tym organizowanych na Ukrainie. 

GDZIE?
Gdańsk, Amber Expo

KIEDY?
3.04.2019
15:30 – 17:30

Udział w rozmowach B2B jest bezpłatny.
Rozmowy odbęda się w obecności tłumacza.

WYKAZ UKRAIŃSKICH INSTYTUCJI DOSTƒòPNYCH PODCZAS B2B:

 1. Glassrise – Firma handlowa z Odessy. Zajmuje się handlem hurtowym opakowaniami szklanymi i zamknięciami, korkowymi dla producentów/rozlewni alkoholi (wina, wódki, koniaki, szampany, itd.), opakowaniami metalowymi (konserwy).
 2. Reborda Logistics – Firma ze Lwowa oferująca usługi spedycyjne, zakup i remonty wagonów kolejowych, lokomotyw, budowa i naprawa linii kolejowych.
 3. Niko Management – organizacja motoryzacyjna-dominujący gracz na rynku ukraińskim. Jest to międzynarodowa organizacja działająca w wielu krajach europejskich, w tym na Ukrainie, Węgrzech, w Republice Cypryjskiej i na Słowacji. Obecnie Grupa NIKO jest wiodącym operatorem w ukraińskiej dystrybucji i sektorze detalicznym motoryzacji i działa poprzez swoje spółki zależne w zakresie usług logistycznych, finansowych i informatycznych.
 4. CHORNOMORSK ENTERPRISE OF ODESSA REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY – Firma z Czernomorska działająca w strukturze Odeskiej Regionalnej Izby Handlowo-Przemysłowej. Oferuje usługi: certyfikacja, ekspertyzy (jakościowe, ilościowe, inne), brokerskie, celne. Posiada również ofertę turystyczną.
 5. Grupa Sodrużestwo, Chersoń – Firma z branży logistycznej zajmująca się dostawami gazu ziemnego. Zainteresowana współpracą z podmiotami z branży logistyczno-transportowej; dostawy gazu ziemnego, tematyką realizacji projektów biznesowych oraz współpracy w zakresie produkcji.
 6. Regionalna Izba Handlowo-Przemysłowa, Odessa – zajmuje się organizacją misji gospodarczych i spotkań biznesowych z zagranicznymi partnerami
 7. Teleport Group – Polsko-ukraińska grupa z branży logistyki międzynarodowej. Oferuje transport międzynarodowy drogowy, kolejowy, morski, rzeczny, obsługę celną, certyfikaty import/eksport, eksport ukraińskich towarów rolnych, logistyka chłodnicza. Teleport Group zawiera kompleksową ofertę logistyczną na Ukrainie. Jest zainteresowany nawiązaniem kontaktu z polskimi firmami logistycznymi, transportowymi, agencjami celnymi w celu zwiększenia możliwości obsługi klientów firmy.
 8. Ukrainskij Terminal – Terminal ukraiński w Kijowie, centrum logistyczne. Świadczenie usług logistycznych dla firm w sferze zagranicznej działalności gospodarczej, która obejmuje organizację transportu międzynarodowego i lokalnego, przetwarzanie celne i magazynowanie towarów.
 9. Media Kompas – Ukraiński wydawca międzynarodowego specjalistycznego tytułu z branży morskiej (shipping) z Odessy; organizator kilku międzynarodowych konferencji (transport, logistyka). Oczekiwani partnerzy (branża transportu i logistyki) to: transport morski, drogowy, kolejowy, porty, inspektorzy okrętowi, stocznie, armatorzy, itp.
 10. SDM Kancelaria – Kancelaria prawna z Kijowa zainteresowana wsparciem prawnym polskich firm transportowych, logistycznych, budowlanych działających lub zainteresowanych działalnością na rynku ukraińskim.
 11. Legat – kancelaria adwokacka poszukująca partnerów.

 

KONTAKT:
Łukasz Rokicki  
e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl,
tel. 58 32 33 203

Panel dostępności