Broker Eksportowy

Weź udział w konferencji „Transport Logistic” w Monachium! Przedłużamy termin zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu gospodarczym w dniach 03 – 06 czerwca 2019 r. w Monachium organizowanym przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego.

Transport Logistic jest jedną z największych w Europie konferencji branży transportowej oraz logistycznej. Do wzięcia udziału w Wydarzenie zapraszamy również firmy z sektora ICT posiadające rozwiązania wspierające prace głównych branż konferencji.

Udział w Wydarzeniu gwarantuje:

  • wstęp na konferencje
  • zakwaterowanie
  • przelot oraz transport na miejscu
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie

 

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 3.125,93 zł brutto (1.233,92 netto + VAT + VAT od dotacji).

Informujemy, iż zmianie uległ § 4 ust. 1 Regulaminu w zakresie terminu dokonywania zgłoszeń tj. do dnia 13 lutego 2019 roku oraz § 5 ust. 4, ust. 6 Regulaminu.

Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu przyjmujemy do 13.03.2019 r.

  • – formularz zgłoszeniowy dostępnego w wersji on-line poniżej – do godz. 12.00,
  • – wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załącznika nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12 – do godz. 14.00.

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

 

[forms ID=59] 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin – wydłużenie terminu naboru uczestników

Załącznik nr 1. Kryteria wyboru udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym 

Załącznik nr 2. Wniosek o uczestnictwo w eksportowym wydarzniu gospodarczym 

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym

Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o nawiązaniu kontaktów z przesiębiorcami zagranicznymi

Załącznik nr 6. Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 7. Ankieta satysfakcji uczestnika 

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia pracownika

Załącznik nr 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10. Oświadczenie o statusie MSP

Załącznik nr 11. Oświadczenie o przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 12. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych

 

Panel dostępności