Broker Eksportowy

Przedłużamy termin rekrutacji firm do dnia 05 października 2018 r., na Wydarzenie gospodarcze do Berlina, 26 listopad – 01 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w eksportowym Wydarzenie gospodarczym  do Berlina organizowanym w dniach 26 listopada  – 01. Grudnia 2018 r. przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter. W ramach Wydarzenia będzie możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych podczas Konferencji „TechCrunch Disrupt Berlin”, a także szereg spotkań biznesowych – szczegóły w ramowym harmonogramie wydarzenia (Załącznik nr 6).

Podczas Wydarzenia gospodarczego firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku niemieckiego, nawiązać kontakty z niemieckimi przedsiębiorstwami, mentorami, przedstawicielami funduszy kapitałowych, a także ekspertami z sektorów nowych technologii.

Rekrutacja na eksportowe Wydarzenie gospodarcze do Berlina potrwa do 05 października 2018 r. do godziny 12:00.

Aby wziąć udział procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić do 05 października 2018 r. do godziny 12:00 formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl (poniżej) oraz przesłać na adres broker@inkubatorstarter.pl skany Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu, do godz. 13:00, 05 października 2018 r.

W sprawie udziału w seminarium i zgłoszeń można kontaktować się z: 

z Joanna Dudzińską, tel. 58 731 65 76, e mail: broker@inkubatorstarter.pl

Beatą Jakubczyk tel. 58 731 55 00, e mail: broker@inkubatorstarter.pl,

Agnieszką Balcewicz, tel. 58 731 65 60, e mail: broker@inkubatorstarter.pl.

Załączniku:

Regulamin uczestnictwa w eksportowym Wydarzeniu gospodarczym do Berlina

Załącznik nr 1 Kryteria oceny Uczestników_Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 2 – wniosek o uczestnictwo w Wydarzeniu gospodarczym Berlin 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór Umowy o dofinansowanie udziału Wydarzeniu gospodarczym Berlin

Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis_ Wydarzenie gospodarcze Berlin 

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dot. nawiązanych kontaktów_ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 6 Ramowy harmonogram _ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 7 Ankieta Satysfakcji Uczestnika_ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Pracownika i zgoda na przetwarzanie danych osobowych_ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o statusie MŚP 

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o VAT 

Załącznik nr 12 do Regulaminu_ Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku_ Wydarzenie gospodarcze Berlin 

[forms ID=29]

Panel dostępności