Broker Eksportowy

Kolejne wydarzenie gospodarcze podczas London Tech Week

Pragniesz uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu gospodarczym w Londynie? Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji!

Do 6 września trwa nabór na eksportowe wydarzenie gospodarcze w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 8 – 11 listopada 2017 roku. Wybrane firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku brytyjskiego, nawiązać kontakty z brytyjskimi przedsiębiorstwami, mentorami i przedstawicielami funduszy kapitałowych. Uczestnicy wezmą także udział w The 2017 Congress of Polish Entrepreneurs in the UK.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z: Bartoszem Wojtasiakiem, tel. 58 731 65 76, e mail: b.wojtasiak@inkubatorstarter.pl

Dokumenty do pobrania:

– Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym w Londynie

– Załącznik nr 1 Kryteria oceny Uczestników – Londyn

– Załącznik nr 2 Wniosek o uczestnictwo w Wydarzeniu – Londyn

– Załącznik nr 3 Wzór umowy – Londyn

– Załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis – Londyn

– Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dot. nawiązanych kontaktów – Londyn

– Załącznik nr 6 Ramowy harmonogram wydarzenia – Londyn

– Załącznik nr 7 Ankieta Satysfakcji Uczestnika – Londyn

– Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Pracownika – Londyn

ZAPRASZAMY!

Panel dostępności