Broker Eksportowy

Wydarzenie gospodarcze w Helsinkach, 3-6 grudnia 2018 r. – Zmiana § 2 ust. 3 lit. d) Regulaminu, § 1 ust. 5 pkt 4) Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 6 do Regulaminu

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym w Helsinkach organizowanym w dniach 3 – 6.12.2018 r. przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter. W ramach wydarzenia będzie możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych podczas Konferencji „SLUSH” – szczegóły w ramowym harmonogramie wydarzenia (Załącznik nr 6).

Podczas wydarzenia gospodarczego firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku w Finlandii, nawiązać kontakty z przedsiębiorstwami, mentorami, a także ekspertami z sektorów nowych technologii.

Rekrutacja na wydarzenie gospodarcze w Helsinkach potrwa do 16 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

Aby wziąć udział procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić do 16 listopada 2018 r. do godziny 12:00 formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl(poniżej) oraz przesłać na adres broker@inkubatorstarter.pl skany Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu, do godz. 13:00 16 listopada 2018 r.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z Agnieszką Balcewicz, tel. 58 731 65 60, mail: broker@inkubatorstarter.pl lub Joanną Dudzińską, tel: 58 731 65 76 mail: j.dudzinska@inkubatorstarter.pl.

Szacowany całkowity koszt udziału Uczestnika w Wydarzeniu wynosi 9 681,71 netto; 11 908,51 zł brutto

Wkład własny Uczestnika – 3679,05

Regulamin (PDF)

Załącznik nr 1 – kryteria oceny(PDF)

Załącznik nr 2 – wniosek o uczestnictwo(PDF)
Załącznik nr 3 – wzór umowy(PDF)

Złącznik nr 4 – wzór oświdczenia – de minimis(PDF)

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia dot. nawiązanych kontaktów(PDF)

Załącznik nr 6 – ramowy harmonogram(PDF)

Załącznik nr 7 – ankieta Satysfakcji Uczestnika(PDF)

Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia Pracownika(PDF)

Załącznik nr 9 – formularz informacji de minimis(PDF)

Załącznik nr 10 – oświadczenie wnioskodawcy-MŚP(PDF)

Załącznik nr 11 – oświadczenie o VAT(PDF)
Załącznik nr 12 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych(PDF)

 

[forms ID=39]

Panel dostępności