Broker Eksportowy

Cykl seminariów „Export Professionals”

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium poświęcone  podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

 

Cykl seminariów „Export Professionals” to program 4 dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych spotkań wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Poszczególne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Badania rynku i modelowanie biznesowe 15-16.03.2019 r.
  • Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych i marketing dóbr konsumpcyjnych 29-30.03.2019 r.
  • Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową 12-13.04.2019 r.
  • Strategia budowania relacji b2b i wchodzenia na rynek zagraniczny 27-28.04.2019 r.

 

Zakres tematyczny pierwszego seminarium  „Badania rynku i modelowanie biznesowe” : 

  • Analiza rynków zagranicznych. 
  • Metody badania rynków zagranicznych. 
  • Samodzielne prowadzenie badań rynków zagranicznych – dobre i złe praktyki. 
  • Analiza konkurencyjności produktu lub usługi na wybranych rynkach eksportowych. 
  • Perspektywy handlowe na rynkach zagranicznych. 
  • Business Model Canvas – model biznesowy, który pozwoli na skuteczną realizację działań     eksportowych; elementy skutecznego modelu biznesowego; przykłady modeli biznesowych. 

Seminarium poprowadzi Pan Łukasz Żak – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network) realizowane przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W ramach projektu EEN członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. Aktywnie działa i wspiera przedsiębiorców w zakresie transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, prawa pracy oraz budowania właściwych strategii eksportowych polskich firm. Doradzał kilkudziesięciu firmom z sektora budowlanego, przemysłowego czy handlowego, skutecznie wspierając ich działalność na rynkach zagranicznych m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia.

Gdzie i kiedy?

Gdański Park Naukowo – Technologiczny,  budynek B, sala 002 (parter)

– 15.03.2019, godzina 9:00-16:00

– 16.03.2019, godzina 9:00-14:00 

 

Dzień 1. 15.03.2019 r., godzina 9:00-16:00

08:30   Rejestracja

09:00   Powitanie uczestników

09:05   Strategia eksportowa jako element strategii rozwoju firmy

Proces wyboru rynków zagranicznych

11:30   Przerwa kawowa

11.45     Analiza i badanie rynków zagranicznych – procesy i narzędzia

14.00   Przerwa kawowa

14.15   Analiza i badanie rynków zagranicznych – procesy i narzędzia c.d.

Przykłady stosowanych strategii eksportowych polskich przedsiębiorstw

16.00   Zakończenie

 

Dzień 2. 16.03.2019, godzina 9:00-14:00

08:30   Rejestracja

09:00   Tworzenie modeli strategii eksportowych z wykorzystaniem Business Model Canvas – zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne

11:30   Przerwa kawowa

11.45   Tworzenie modeli strategii eksportowych z wykorzystaniem Business Model Canvas – zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne c.d.

Przykłady modeli biznesowych w eksporcie

14.00   Zakończenie 

 

Na szkolenie obowiązują zapisy poprzez poniższy formularz:

[forms ID=60]

Panel dostępności