Broker Eksportowy

Jak wejść na rynek indyjski? Webinarium. 23.09.2021

Rynek indyjski kusi eksporterów swoim ogromnym rozmiarem i perspektywą rozwoju dającą mu w przyszłości w niektórych scenariuszach pozycję drugiej na świecie gospodarki. Chłonny rynek z ponad miliardową populacją jest jednak wymagający. Warto zapoznać się z jego specyfiką podczas organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza webinarium „Jak wejść na rynek indyjski?”. Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim, poprowadzi je brokerka eksportowa projektu Pomorski Broker Eksportowy Jolanta Carkowska.

 

Termin i miejsce

23 września (czwartek) w godz. 11:00-13:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

 

Agenda
11.00-11.10 Powitanie uczestników  
11.10-11.30 Opportunities and Challenges in doing business in India and support offered by the EU projects Joel Fernandes – Project Lead Europe, Business Support to the EU – India Policy Dialogues
11.30-12.00 Indian intellectual property landscape: which protection is the best one for your business? Girish Somwarpet Nagraj – IP Expert, India IP SME Helpdesk
12.00-12.30 How to succeed in India – case studies and practical tips Marta Tchórzewska, International Development Manager for CEE in ALTIOS Group

Madhav Raina-Thapan,  Vice President of Business Development in Altios India

12.30 –12.40 Indie – trudny czy łatwy rynek dla polskiej firmy? – doświadczenia firmy POLMOR Sp. z o.o.  Piotr Smorawski, z-ca dyrektora w POLMOR Sp. z o.o., dyrektor w Radzie Dyrektorów w Polmor Steel Pvt. Ltd India
12.40-13.00 Pytania do prelegentów  

 

Prelegenci
 
Mr. Joel Fernandes is the Project Lead, Europe for the Business Support to the EU-India Policy Dialogue project. He is also the Associate Director Europe for the European Business and Technology Centre. He possesses over 20 years of professional experience with global organizations such as the Government of British Columbia, European Business and Technology Centre, (EBTC), World Economic Forum, Essar Group, Business France, American Express Bank and Marriott International. He is a Post Graduate from the University of Mumbai with a specialization in Economics & International Business. He is also a Global Leadership Fellow of the World Economic Forum, Switzerland in collaboration with the Wharton Business School, Columbia Business School, London Business School, CEIBS and INSEAD. He is multilingual in English, French, Spanish, German and Hindi. He possesses in-depth knowledge of the Indian & European economies and industries for companies seeking to benefit their investments. He has attained measurable successes in strategic public-private partnerships, foreign direct investment, international business development and thought leadership positioning. He has proven experience in partnerships with sophisticated and influential global institutions such as international governmental agencies, industry bodies, think tanks and academia. He has served as keynote speaker / moderator / host at events in many European countries. He is an exceptional networker with strong government, community and influencer networks worldwide, particularly in Europe, Latin America, USA & India. Joel is currently based in the office of Eurochambres in Brussels, Belgium from where is responsible to conduct outreach for the project and manage all project activities in Europe.
Mr. Girish Somwarpet Nagraj started his career as a software engineer at Infosys Technologies Ltd – India, working in the domain of communication networks and voice over internet telephony (VOIP)  and gradually moved into the domain of intellectual property. He has been involved in patent research in the fields of ICT and AI technologies for over 5 years, with varied  institutional, academic and industry experiences. Girish has keen interest in studying complexity and evolution of innovation systems in the Industry 4.0 paradigm. Presently, Girish is involved and working with India IP SME Helpdesk as an IP Expert, enhancing intellectual property awareness and assisting European SMEs  in internationalizing to India.
Marta Tchórzewska posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie profesjonalnych usług dla biznesu – strategii, finansowania projektów, inwestycji, doradztwa podatkowego i prawnego. Pracowała m.in. dla Boston Consulting Group, Baker Tilly, Deloitte oraz polskich firm prawniczych. Ponadto, przez 5 lat pracowała w sektorze bankowym. Wspiera polskie firmy, które planują ekspansję zagraniczną, koordynuje działania z biurami ALTIOS na całym świecie w celu dostarczenia polskim klientom odpowiednich rozwiązań. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Tiffin University, University of Edinburgh.
Madhav Raina-Thapan jest absolwentem nauk politycznych i historii na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Maryland oraz zarządzania systemami informacyjnymi na Sciences-Po Paris. Ma ponad 10 lat wielosektorowego doświadczenia w operacjach, sprzedaży i startupach w takich firmach jak IBM, Aviva i LinkedIn. Dołączył do Altios Indie w styczniu 2018 roku i wspiera klientów Altios w ich ekspansji na terenie Indii i Azji Południowej. Zrealizował z sukcesem wiele projektów dla firm z różnych zakątków globu. Dyrektor Altios Indie od 2018 r. Obecnie Wiceprezes Altios Indie ds. Rozwoju Biznesu. 
Piotr Smorawski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończył również Uniwersytet Gdański na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Zarządzania oraz studia MBA. Od 1998 r. w POLMOR Sp. z o.o. Od 2008 odpowiedzialny za spółkę zależną w Indiach. POLMOR jest producentem konstrukcji i podzespołów wykorzystywanych w budowie pojazdów szynowych. Zatrudnia w Polsce ok. 420 pracowników, natomiast Polmor Steel Pvt. Ltd w Indiach to ok.180 pracowników.
Zgłoszenia

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia do dnia 22.09.2021 za pośrednictwem poniższego formularza.

Adres siedziby:

The India IP SME Helpdesk information on data processing

The India IP SME Helpdesk is very committed to protecting its users’ privacy and personal data. All data entered upon registration will be used only to provide you with the requested services and statistical purposes and is managed in conformity with Regulation (EC) No 2018/1725. The data will be processed by the coordinator of the Helpdesk - Universidad de Alicante - and the data controller is Head of Unit EISMEA I-02. SMP / COSME Pillar, representing the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), which acts under the powers delegated by the European Commission. Should you have any queries on the processing of your personal data, please visit our full data privacy statement: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-helpdesk-privacy-policy_en

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
Informacje

Janosz Józefczyk,

e-mail: janosz.jozefczyk@arp.gda.pl,

tel. 58 323 32 80

Panel dostępności