Broker Eksportowy

Podsumowanie Seminarium „Nowe perspektywy rozwojowe na rynku indonezyjskim”

indonezja

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy, zorganizowała seminarium dotyczące rynku indonezyjskiego. Perspektywy rozwojowe omawianego obszaru przybliżyła zebranym Pani Ambasador Republiki Indonezji, Siti Nugraha Mauludiah.

Spotkanie rozpoczęło się w siedzibie RIGP, prezentacją dotyczącą charakterystyki wiodących sektorów rozwojowych w województwie pomorskim. Piotr Maksyś, broker eksportowy, omówił m.in. branżę logistyczną, elektroniczną i biotechnologiczną. Następnie Pani Ambasador, przedstawiła obecnym przedsiębiorcom profil kraju i infrastruktury morskiej, jak również możliwości biznesowe związane z eksportem towarów i usług. Indonezja jest jednym z największych światowych producentów szerokiej gamy towarów. Kraj jest wiodącym eksporterem oleju kokosowego, drugim liderem pod względem eksportu węgla i czwartym światowym dostawcą niklu.

Po zakończonej prezentacji, pomiędzy Panią Ambasador a zebranymi gośćmi wywiązała się dyskusja na temat pożądanych kierunków rozwojowych. Z sali padały pytania dotyczące m.in. otwartości rynku indonezyjskiego na energię wiatrową, obostrzeń żywnościowych i aspektów logistycznych. Wśród trzech najważniejszych kierunków rozwojowych, Pani Ambasador wymieniła: sektor żywnościowy, energetyczny i morski.

 indonezja

Materiały ze spotkania dostępne poniżej.

Indonesia – country profile and maritime infrastructure and oppurtunities for edi

 

 

Panel dostępności