Broker Eksportowy

Podsumowujemy seminarium o Norwegii

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, w ramach realizacji projektu Pomorski Broker Eksportowy, zorganizowała poświęcone rynkowi norweskiemu seminarium Eksportowy Prolog. Spotkanie odbyło się w gdańskim Hotel Scandic 26 lutego 2019 roku. Ekspertkami, które wsparły Izbę merytorycznie były Panie Magdalena Polakowska i Barbara Cecylia Liwo z Polish Connection.

Celem seminarium było omówienie zagadnień prawnych i różnic w systemach fiskalnych na rynku polskim i norweskim. Szczególną uwagę zwrócono na zapisy kontraktów i wymogi ich zgodności z norweskim prawem podatkowym oraz konieczność unikania kontraktów niejednoznacznych. Prelegentki z Polish Connection omówiły także szczegółowo stronę kosztów pracy, umów, wynagrodzeń i opodatkowania.

Poruszono także temat zasad i regulacji dotyczących delegowania pracowników oraz możliwych kar nakładanych przez organy norweskie. To niezwykle istotna kwestia dla wszystkich firm, które myślą o działalności biznesowej w Norwegii.

Przedstawiono także kwestie dotyczące „podróży służbowej”, „zawodowej” lub pobytem poza miejscem zamieszkania, jako podstawy formalnego określenia zasad delegacji oraz zasad naliczania diet. Wskazano różnice w delegacji a oddelegowaniu oraz wyszczególniono ich możliwe interpretacje.

Na zakończenie seminarium opisano norweską platformę zamówień publicznych. Umiejętne posługiwanie się tym narzędziem może pomóc firmom w pozyskaniu intratnych zleceń. Platforma dostępna jest także w języku angielskim (z wyłączeniem szczegółowych informacji o przetargu oraz konieczności rejestracji w serwisach „uwiarygadniających”).

Prezentacje z seminarium do pobrania:

Panel dostępności