Broker Eksportowy

Przepis na eksport z e-commerce do Kanady. Webinarium. 8.04.2021

Duży i chłonny rynek Kanady, drugiego pod względem wielkości państwa świata, czeka na pomorskie produkty. Dobrym pomysłem na sprzedaż do Kraju Klonowego Liścia jest wykorzystanie świetnie rozwijającego się w dobie pandemii handlu elektronicznego (e-commerce).

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy spotkanie online „Przepis na eksport z e-commerce do Kanady”. Podczas webinarium przedstawiona zostanie charakterystyka rynku kanadyjskiego, kwestie prawne związane z prowadzeniem tam działalności biznesowej oraz możliwości jakie daje eksport za pośrednictwem marketplace.

 

Gdzie i kiedy?

Platforma online

8.04.2021 (czwartek), godz. 14:00-17:00

 

Program
14:00-14:05 Powitanie, przedstawienie gości  
14:05-14:45 Dlaczego Kanada?

Obraz rynku i klientów

·       Rynek Kanady: sytuacja ekonomiczna, demografia, dochody

·       Konsumpcja – branże, trendy rynkowe

·       Różnice kulturowe Polska – Kanada

Umowa CETA

·       Główne obszary ułatwień dla handlu z UE

·       Wynikające z CETA i przepisów Kanady obowiązki dla producentów w zakresie:

  • dopuszczenia produktu do sprzedaży (grupy towarów wymagające certyfikatu, pozwolenia)
  • opakowań (etykiety dwujęzyczne, informacje)
Zack Labieniec

Romi Jaszczyński

Biuro Zagraniczne PAiH w Toronto

14:45-15:00 Sesja pytań i odpowiedzi  
15:00-15:40 Jak  bezpiecznie i legalnie prowadzić sprzedaż w Kanadzie?

·       Ochrona własności intelektualnej – rejestracja znaków towarowych (formalności, czas), podobne produkty i nazwy obecne na rynkach, domeny internetowe

·       Uzyskanie numeru biznesowego do importu

·       Współpraca z Licencjonowanym Brokerem Celnym i jego uprawnienia

·       Rozliczenie podatków lokalnych: GST/HST – warunki do spełnienia przez sprzedawcę nierezydenta

Paweł Nejman – Admiral Tax kancelaria prawna
15:40-15:55 Sesja pytań i odpowiedzi
15:55-16:45 Obraz rynku e-commerce w Kanadzie Eksport do Kanady za pośrednictwem marketplace

·       Jaką przewagę ma Amazon?

·       Jakie usługi są najbardziej sensowne dla MŚP?

·       Model logistyczny – usługi fullfillment FBA

·       Regulamin sklepu – jakie zagadnienia obejmuje?

·       Dostępne narzędzia marketingowe i analityczne

·       Usługi dodatkowe i zasoby własne potrzebne do uzupełnienia oferty Amazona

·       Budżetowanie pod kątem oczekiwanych efektów

Damian Wiszowaty – Gonito
16: 45- 17: 00 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakończenie spotkania

Prelegenci
PAWEŁ NEJMAN

Manager sprzedaży, specjalista ds. międzynarodowego planowania podatkowego. Doradza w zakresie optymalizacji podatkowej i międzynarodowego planowania podatkowego. Jego klientami są największe firmy w Polsce. Doradza czołowym firmom, managerom oraz milionerom w zabezpieczaniu swojego majątku. Od początku w projekcie Admiral Tax – firmie działającej na rynkach Europejskich – Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Malta, Cypr, Rumunia, Czechy oraz na rynkach światowych – USA, BVI, Hong Kong, Emiraty Arabskie.

DAMIAN WISZOWATY

Ekspert Amazon z ponad 5-letnim doświadczeniem, prawnik, znawca tematyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Jeden z najbardziej doświadczonych europejskich konsultantów w zakresie odblokowywania kont sprzedażowych. Ma za sobą ponad 400 skutecznych przypadków przywracania sprzedaży i uwalniania środków. Specjalizuje się w rewitalizacji i optymalizacji sprzedaży na Amazon. Założyciel Gonito — lidera rynku w zakresie kompleksowej obsługi sprzedaży na Amazon, zespołu doświadczonych ekspertów z dziedzin e-commerce’u, prawa, ekonomii oraz IT.

 
ROMI JASZCZYNSKI

Certyfikowany specjalista celny i certyfikowany specjalista ds. handlu międzynarodowego z doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym w Kanadzie, USA i Polsce. Przed dołączeniem do PAIH pracował w biurze radcy handlowego Ambasady USA w Polsce i Ambasady USA w Kanadzie. Pełnił również funkcję starszego radcy handlowego w kanadyjskim Ministerstwie Handlu Międzynarodowego. Posiada doświadczenie w pracy w USA dla amerykańskiej i francuskiej firmy technologicznej w sektorze obronnym i lotniczym.

 
ZACK LABIENIEC

Zdobył dyplom głównego księgowego w Humber College oraz tytuł licencjata w dziedzinie finansów w Ted Rogers School of Business na Uniwersytecie Ryerson w Toronto. Jako przedsiębiorca i lider założył swój pierwszy biznes podczas studiów na uniwersytecie. Pełnił różne funkcje w biznesie i bankowości. Pracował jako doradca dla największego banku w Kanadzie. Był wolontariuszem wielu organizacji non-profit, w tym „YPCPA” – Young Polish Canadian Professionals Association. Kariera zawodowa poskutkowała rozwijaniem szerokich polsko-kanadyjskich relacje biznesowe.

Zgłoszenia

Udział w webinarium jest bezpłatny. Zgłoszenia do dnia 7.04.2021 za pośrednictwem poniższego formularza.

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim oraz programów partnerskich.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z organizacją przez Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (zwanego dalej: Projektem) wydarzenia na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane podmiotowi współorganizującemu wydarzenie, tj. EU-Japan Centre for Industrial Cooperation - Oddział w Brukselii w Belgii (ul. Marie de Bourgogne 52/2, 1000 Bruksela, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises (BCE) of Belgium pod numerem 0850.850.148), w celu przesłania Państwu przez ten podmiot linku umożliwiającego udział w webinarium. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych przez ww. podmiot, jak również w celu przesyłania Państwu informacji o jego ofercie, Państwa dane kontaktowe zostaną mu udostępnione także w tym celu.
4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie
6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.
Informacje:

Janosz Józefczyk,
e-mail: janosz.jozefczyk@arp.gda.pl, tel. 58 323 32 80

Panel dostępności