Broker Eksportowy

Odkryj Amerykę podczas seminarium w Słupsku

Jak odkryć amerykański rynek i rozwijać tam działalność eksportową? Jak się do tego przygotować? Gdzie szukać sojuszników w tym wyzwaniu? – odpowiedzi na te i inne pytania padną podczas seminarium biznesowego pn. „Discover and expand your business in America!”. Wydarzenie organizuje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. 

Celem spotkania jest przedstawienie szerokiego wachlarza możliwości dla polskich przedsiębiorców w zakresie ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i nawiązania dwustronnych relacji biznesowych.

GDZIE I KIEDY?

25 września 2018 r. o godz. 10:00
Słupski Inkubator Technologicznym przy ul. Portowej 13 B w Słupsku.

 

PROGRAM SEMINARIUM:

09:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00

Powitanie uczestników, uroczyste otwarcie seminarium

 • Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A.
 • Sonnet Frisbie – Trade and Investment Officer, Economic Section,
  Ambasada USA w Warszawie

Część 1

Od czego zacząć? – Poznanie praktycznych wskazówek

10:10

Wstęp do rynku amerykańskiego. Relacje gospodarcze USA – Polska
Sonnet Frisbie – Trade and Investment Officer, Economic Section,
Ambasada USA w Warszawie

10:25

Program SelectUSA
Barbara Grabowska, Senior Commercial Specialist
Biuro Radcy Handlowego, Ambasada USA w Warszawie

10:40

Możliwości biznesowe w Północno-Wschodnich Stanach Zjednoczonych –

Jak Pennsylvania wspiera polskie firmy w wejściu na rynek amerykański?
David Moock, Consultant Investment, Pennsylvania Investment Office Europe

11:00

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w USA – aspekty prawne
Peter Święcicki, Partner, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.

11:20

Różnice kulturowe mające wpływ na polsko-amerykańskie relacje biznesowe
dr hab. Anita Monika Frankowiak, Dyrektor, Instytut Dyplomacji

11:40

Przerwa kawowa, rozmowy kuluarowe

Część 2

Szeroki wachlarz możliwości i inicjatyw wspierających – kto, gdzie, jak?

12:00

Możliwości stojące przed polskimi firmami na amerykańskim rynku
Sabina Klimek, Wiceprezes, Polish American Chamber of Commerce North East

12:10

Ekspansja i obecność polskich firm w USA oraz pozyskiwanie wsparcia lub finansowania
Mariusz Tomaka, Prezes Zarządu, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (USPTC)

12:20

Wsparcie PAIH dla polskich firm w ekspansji zagranicznej
Karolina Wawrzyniak, Dyrektor, Wydział Polskich Inwestycji Zagranicznych,
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

12:30

„Pomorski Broker Eksportowy” Kompleksowy system wspierania eksportu
w województwie pomorskim
Łukasz Narloch, Broker, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

12:40

Instrumenty finansowania handlu
Karol Rozenberg, Ekspert, Biuro Finansowania Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego

12:50

Wspieranie polskich firm w tworzeniu strategii marketingowej na rynku amerykańskim
Marcin Czaja, Prezes, Data Momentum

Część 3

Panel dyskusyjny

13:00

Praktyczne porady nt. wejścia na rynek USA z perspektywy ekspertów
i przedsiębiorców

Moderator:  dr hab. Anita Monika Frankowiak, Dyrektor, Instytut Dyplomacji

Eksperci:

 • Barbara Grabowska, Senior Commercial Specialist, Biuro Radcy Handlowego,
 • Ambasada USA w Warszawie
 • David Moock, Consultant Investment, Pennsylvania Investment Office Europe
 • Peter Święcicki, Partner, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.
 • Sabina Klimek, Wiceprezes, Polish American Chamber of Commerce North East (PACCNE)
 • Mariusz Tomaka, Prezes Zarządu, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (USPTC)

Przedsiębiorcy:

 • Arkadiusz Śmigielski, Prezes Zarzadu, Optinav
 • Marcin Czaja, Prezes, Data Momentum
 • Jolanta Cabaj, HR Manager, Worthington Industries Poland

Zakres tematyczny:

 • Jak zrobić pierwszy biznesowy krok w USA?
 • Na jakie bariery rynkowe zwracać uwagę i jak się odpowiednio przygotować?
 • Dynamicznie zmieniający się rynek a strategia biznesowa
 • Jak zainteresować Amerykanów nowym produktem czy usługą?
 • Wspieranie start-up’ów i firm innowacyjnych w USA
 • Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów handlowych?
 • Korzyści i bariery z wejścia w skład grupy kapitałowej z amerykańskim kapitałem

14:30

Lunch

POBIERZ PROGRAM

Językiem głównym spotkania będzie język polski, zapewnione będą tłumaczenia symultaniczne.


PATRONAT HONOROWY:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

[forms ID=17]


Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt: 
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40 
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu: 
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie, 
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp. 
• archiwizowania dokumentacji projektowej. 
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy: 
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia – na podstawie Państwa żądania – działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia. 
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie. 
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania. 
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu – Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania. 
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.


KONTAKT:

 • Informacje dotyczące spotkania:
  www.sse.slupsk.pl
  tel. 59 840 11 73
 • Informacje dotyczące zapisów i formularza zgłoszeniowego:
  Łukasz Rokicki
  Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  Tel. 58 32 33 203
  E-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl 

Panel dostępności