Broker Eksportowy

Seminarium online: „Budowanie relacji biznesowych i wprowadzanie polskich marek na rynek japoński” 18.11.2020

Szukasz partnerów biznesowych w Japonii? Zamierzasz prowadzić rozmowy handlowe z Japończykami? Jesteś zainteresowany kulturą biznesową w tym kraju? Chcesz poznać sukcesy pomorskich przedsiębiorców na rynku japońskim?

Weź udział w seminarium online pt. „Budowanie relacji biznesowych i wprowadzanie polskich marek na rynek japoński” organizowanym przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Wydarzenie dedykowane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z województwa pomorskiego rozpoczynającym działania eksportowe, jak również doświadczonym eksporterom, którzy chcą budować relacje biznesowe i rozwijać sprzedaż na rynku japońskim oraz wszystkim osobom zainteresowanym kulturą biznesową Japonii.
Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się przedsiębiorcy z wieloletnim doświadczeniem we wprowadzaniu polskich marek na rynek japoński, czy prowadzeniu działań eksportowych w kraju kwitnącej wiśni.

Janusz Borowiec – CEO MJST sp. z o.o., właściciel marki Majesty. Marka Majesty powstała w 2007 r., jako odpowiedź na dynamicznie rozwijający się na świecie segment narciarstwa freestylowego, freeridowego oraz skitouringu. Głównym profilem działalności firmy MJST jest produkcja sprzętu oraz odzieży sportowej i bielizny termicznej dla narciarzy oraz osób prowadzących aktywny tryb życia. Aktualnie spółka prowadzi sprzedaż zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Eksportuje do 33 krajów, w tym do: Japonii, Australii, Austrii, Belgii, Chile, Chin, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Skandynawii, Europy Wschodniej i Centralnej.

Bartosz Rapp – Od ponad 10 lat aktywnie związany biznesowo z Krajem Wschodzącego Słońca. Przedsiębiorca od lat działający w branży importowo-eksportowej specjalizujący się w międzynarodowym obrocie towarowym. Propagator japońskiej kultury i relacji biznesowych z Dalekim Wschodem. Członek Shokokai – Japońskiej Izby Handlowej. Wielokrotny prelegent na konferencjach poświęconych tematyce biznesu z Japonią. Doradca wielu japońskich firm działających na rynku polskim. Business Development Manager pomagający polskim firmom wejść na rynek japoński.

Harmonogram spotkania

Program spotkania – 18.11.2020 r. (9.30 – 12.00)

09:30 Przywitanie uczestników
09:30-09:40 Pomorski Broker Eksportowy szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rozpoczęcie działań eksportowych na rynku japońskim

– czym jest projekt i do kogo jest skierowany

– przedstawienie aktualnej oferty

(Karolina Musielewicz oraz Donata Strycharczyk – brokerzy eksportowi)

09:40-11:30 Kultura biznesowa Japonii:

– kaishado czyli droga japońskiej firmy (jak samurajowie stali się biznesmenami);

– hierarchia w japońskich firmach – służyć czy rządzić oto jest pytanie?

– potęga umysłu zbiorowego i pracy systemowej;

 

– znaczenie relacji w Kraju Kwitnącej Wiśni;

– omotenashi – obsługa klienta vs japońska obsługa klienta;

– cierpliwość kluczem do sukcesu;

– nasz klient nasz Pan, nasz dostawca nasz Pan czyli szacunek, szacunek i szacunek…

– droga ważniejsza od celu, czyli jak zdobyć partnera na całe życie;

 

– honne i tatemae czyli dwie twarze japońskiego społeczeństwa;

– ukłon czy uścisk dłoni – rzecz o kulturowych ustępstwach;

– wzorce kultury japońskiej, czyli dlaczego nasze reklamy nie działają w Japonii;

– nie trać twarzy w Japonii, czyli dotkliwa kara ostracyzmu;

– lost in translation, czyli co nam umyka podczas negocjacji;

– dlaczego tak wielu firmom nie udaje się podbić Japonii;

  

(Prelegent – Bartosz Rapp)

11:30-12:00 Success stories pomorskiego przedsiębiorcy, czyli jak polskie narty podbiły serca samurajów

(Prelegent – Janusz Borowiec właściciel marki Majesty)

 

Gdzie i kiedy?
Seminarium rozpocznie się o godzinie 9.15 na platformie Clickmeeting. Dane do logowania zostaną wysłane do uczestników w dniu spotkania o godzinie 8.15 po wcześniejszej rejestracji.

 

Zgłoszenia

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.11.2020 r. do godz. 8:00

Kontakt:
Donata Strycharczyk
e-mail: donata.strycharczyk@swp.gda.pl

Panel dostępności