Broker Eksportowy

Seminarium online: „Rynek francuski szansą dla polskich firm” 09.12.2020 r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Odział Terenowy w Gdańsku zaprasza na bezpłatne seminarium online dotyczące możliwości eksportowych na rynek francuski. Spotkanie skierowane jest do mikro, małym i średnich przedsiębiorców z województwa pomorskiego rozpoczynających działania eksportowe, jak również do doświadczonych eksporterów, którzy chcą budować relacje biznesowe i rozwijać sprzedaż we Francji. Dodatkowo firmy z branży budowlanej, meblarskiej, morskiej oraz świadczące usługi dla tych sektorów, będą mogły zdobyć wiedzę na temat możliwości, jaki daje im rynek francuski w nadchodzących latach.

Spotkanie poprowadzą:
Agnieszka Bonnefoy – właścicielka firmy Bonnefoy Consulting, posiada 15-letnie doświadczenie w handlu zagranicznym nabyte we Francji w międzynarodowych korporacjach.
Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Université Paris X. – Master 2 Affaires Internationales & Négociation interculturelle.
Jako ekspert handlu zagranicznego, web-marketing i market intelligence posiada doświadczenie w negocjacjach, realizowaniu transakcji międzynarodowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach eksportowych. Specjalizuje się w przemyśle branżowym na rynku francuskim.

Aldona Długokięcka-Kałuża – Od 17 lat zajmuje się obsługą administracyjna i consultingowa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej we Francji oraz w zakresie relacji handlowych pomiędzy klientami polsko-francuskimi.
Od 15 lat współpracuje z francuskim centrum biznesu SL Dom z siedzibą w Tuluzie na południu Francji (obsługą prawna, administracyjna, księgowa i doradztwo dla firm). Wybrana Wybitną Polką we Francji w kategorii „Młody Polak” w Konkursie Fundacji Teraz Polska 2014. Odznaczona złotym krzyżem zasługi za działalność polonijną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Od stycznia 2020r. jest przedstawicielem regionalnym Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej
w Trójmieście.

Beata Koniarska – ekspert w zarządzaniu projektami i sprzedażą na rynkach międzynarodowych. Właściciel firmy bConnect będącej wyłącznym przedstawicielem Grupy VirtualExpo na Polskę oraz serwisu drukarskiego PRINT SHAKER – PRINT & GRAPHIC DESIGN. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Kontaktów Międzynarodowych.

 

Harmonogram spotkania – 09.12.2020 r. (9.30 – 12.20)
09:30-09:35 Powitanie uczestników
09:35-10:15 1. Aktualna sytuacja we Francji i jej wpływ na możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców

2. Jak skutecznie dotrzeć do klienta francuskiego w czasie pandemii: Prezentacja internetowych platform sprzedażowych dla rynku B2B.

(Beata Koniarska – ekspert ds. rynku francuskiego,  przedstawiciel francuskiej grupy Virtual-Expo)

10:15-11:00 Jak rozwijać działalność na rynku francuskim:

Pierwsze kroki w biznesie we Francji/z Francuzami

– wybór doradców i konsultantów

– instytucje wspomagające / Francuskie Izby Handlowe

– jak działają biura księgowe

Od projektu do realizacji

– weryfikacja potencjalnych partnerów handlowych

– wybór formy współpracy / działania na rynku

– język komunikacji / supporty, dokumenty i referencje

– zagrożenia wynikające z permanentnej aktywności gospodarczej na terenie Francji

– instytucje kontrolujące i formy tej kontroli

 

(Aldona Kałuża – ekspert ds. rynku francuskiego)

11:00-12:00 Szanse polskich przedsiębiorców na rynku francuskim na przykładzie branż: budowlanej, meblarskiej, morskiej:

francuski Plan Wsparcia Gospodarki

– kluczowe inwestycje na rynku francuskim – szanse dla polskich sektorów: budowlanego, meblarskiego, nautycznego

 

(Agnieszka Bonnefoy – ekspert ds. rynku francuskiego, właściciel firmy  Bonnefoy  Consulting)

12:00-12:20  Enterprise Europe Network – jak znaleźć partnerów biznesowych na rynku francuskim on-line.

 

(Paweł Gruszkowski – konsultant  Enterprise Europe Network)

 

Gdzie i kiedy?
Seminarium rozpocznie się 9 grudnia 2020 r. o godzinie 9.15 na platformie Clickmeeting. Dane do logowania zostaną wysłane do uczestników na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

 

Zgłoszenia

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.12.2020 r. do godz. 24:00

Kontakt:
Donata Strycharczyk
e-mail: donata.strycharczyk@swp.gda.pl

Panel dostępności